Sikkert forårstegn

04-05-2016

Møllerne i Ballum Enge er kommet op

undefined

Lige så sikkert et forårstegn som vibe, stork og lærkesang er det, når to gamle bevandingsmøller bliver hevet frem fra deres ”vinterhi” i et lille møllehus og bliver stillet op på deres plads på Møllekilen nær Brede å i Ballum Enge. Det skete forleden aften.

I marsken er fersk drikkevand en mangelvare, og i årene 1842-1965 sørgede de to sneglemøller for at pumpe vand op fra åen, som gennem et åbent grøftesystem, de såkaldte ”vandgrau”, forsynede kvæget i engene med drikkevand. Møllerne blev drevet i et fællesskab mellem bønderne med jord i engene.

De første møller var af træ, men efter en renovering i 1890, blev de genopført i jern.

Siden Ballum Enge blev afvandet i 1970 har bevandingen foregået med selvvirkende pumper.

I 1972 etablerede man Ballum Enges Forskønnelsesforening, hvis første opgave var at restaurere de stærkt forfaldne møller, og som siden har opført det lille møllehus i typisk vestslesvigsk byggestil, hvor møllerne opbevares om vinteren.

Forskønnelsesforeningen står også for arbejdet med at passe de to møller – reparationer og at de tages ind for vinteren og kommer ud igen om foråret. Seks-otte frivillige er med i arbejdet fortæller Erhardt Ehmsen, Bunti Ballum, som er en af dem.

Han oplyser endvidere, at der senere bliver sat sejl på vingerne, og i løbet af sommeren vil man også kunne opleve møllerne snurre, idet de bl.a. bliver sat i gang, når Ehmsen selv står for guidede ture ud i Ballum Enge.

Foto: Jens L. Hansen

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø