Syv Særlige Steder 1

10-03-2016

I 2015 blev der i forbindelse med Friluftsturismeprojektet lavet en app med beskrivelse af 100 steder i nationalparken. App'en hedder Nationalpark Vadehavet.

undefined


Vi har valgt at slå ned på "Syv Særlige Steder" i de næste syv uger, så du kan få indblik i nogle af de mange særlige steder vi har i nationalparken. Teksterne i app'en er skrevet af Marco Brodde.

Det første særlige sted vi har valgt at fortælle om er...

Blåvandshuk
Danmarks vestligste punkt og hele landskabet omkring Blåvand er bygget op af havet. Efter den seneste istids afslutning steg havspejlet i Nordsøen. Havet aflejrede sand foran datidens kyst helt inde ved Grærup og dannede efterhånden hele det sydvestjyske hjørne ud mod Blåvand. I havet for det markante fyrtårn ligger det undersøiske Horns Rev, der tidligere var frygtet blandt søfolk, og hvor vindmøllerne i dag står. Blåvands Huk fungerer, pga. landskabets udformning, som et brohoved for tusinder af trækfugle, der om efteråret flyver ud over havet herfra. Siden 1960'erne har ornitologer fulgt fugletrækket systematisk. Ingen andre steder i Europa har man indsamlet så stort et datamateriale. Dermed har vi mulighed for at blive klogere på fuglebestandenes udvikling.


Foto: Sara Lindholt, Blåvandshuk - Wadden Tide 2014

Læs om friluftsturismeprojektet