Syv Særlige Steder 2

17-03-2016

I 2015 blev der i forbindelse med Friluftsturismeprojektet lavet en app med beskrivelse af 100 steder i nationalparken. App'en hedder Nationalpark Vadehavet.

undefined

Vi har valgt at slå ned på "Syv Særlige Steder" i syv uger, så du kan få indblik i nogle af de mange særlige steder vi har i nationalparken. Teksterne i app'en er skrevet af Marco Brodde.

Det andet særlige sted vi har valgt at fortælle om er...

Myrthue & Knolden
Med ”Knolden” menes spidsen af den markante klint, der grænser op mod engene langs Varde Ås udløb. Bag klinten er landskabet udhulet som resultatet af tidligere tiders grusgravning. Det forstærker indtrykket af en ”knold” omgivet af et ellers fladt terræn. Udsigten her fra er rigtig god. Den tidligere grusgrav udgør i dag en spændende naturtype, hvor planter tilpasset det sandede og næringsfattige miljø finder plads. Træer og buske fjernes med mellemrum, for at de ikke skal kaste skygge over og udkonkurrere de mindre og lyskrævende arter. 

Foto: Red Star Photo - fotoet er taget ved Myrthue.

Læs om friluftsturismeprojektet