Syv Særlige Steder 4

30-03-2016

I 2015 blev der i forbindelse med Friluftsturismeprojektet lavet en app med beskrivelse af 100 steder i nationalparken. App'en hedder Nationalpark Vadehavet.

undefined

Vi har valgt at slå ned på "Syv Særlige Steder" i syv uger, så du kan få indblik i nogle af de mange særlige steder vi har i nationalparken. Teksterne i app'en er skrevet af Marco Brodde.

Det fjerde særlige sted vi har valgt at fortælle om er... 

Sneum Digesø
Det er ikke uden grund, at Sneum Digesø er en af de mest populære besøgsmål i Vadehavet. Søerne er gravet som råstofgrave, da man skulle forstærke Tjæreborgdiget og behøvede klægholdig jord fra baglandet. Tidligere gravede man ved sådanne lejligheder blot et dybt hul, men i dag prøver man at udforme de nye såkaldte klæggrave fuglevenligt med varierende vanddybde og med yngleøer. Ved Sneum har fuglene kvitteret med at rykke ind i stort tal. Bl.a. findes her en af landets største hættemågekolonier. Mågerne agerer vagtværn for mange andre fuglearter og er derfor vigtige. Fuglene ses bedst fra enten parkeringspladsen eller den såkaldte bærmevej langs diget.


Foto: John Frikke