Gravemaskinerne tager fat for tudsens skyld

23-11-2016

Det første spadestik for at forbedre strandtudsens levesteder er taget!

Foto: John Frikke

Tirsdag den 22. november var gravemaskinen kørt i stilling, for at tage det første skrab til forbedring af levesteder for strandtudsen i Nationalpark Vadehavet - alt imens at strandtudsen selv er gået i hi og sover!

Igennem 2014 og 2015 har man ved feltarbejde registreret strandtudsens forekomst i nationalparken og er derigennem kommet frem til et række konklusioner om, hvordan man bedst styrker og bevarer strandtudsens levesteder. Etablering af de nye levesteder har krævet dispensationer og tilladelser og den 22. november, kunne Fanø Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet tage det første spadestik til forbedrede levesteder for strandtudsen ved Albue Fuglekøje og ved Skovlegepladsen på Fanø.

Strandtudsen, som har det meget svært i Danmark, lever i nationalparken og vi har dermed pligt til at bevare og hjælpe den.

Det lavvandede vandhul ved Naturlegepladsen er det første i nationalparken og i det kommende år skal der graves i Ho, på Skallingen, ved Tjærebog og på Mandø og Rømø - i alt genopretning og/eller etablering af 50 nye levesteder i nationalparken om alt går efter planen.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø