Planer om helikopterflyveplads på Rømø

25-10-2016

Nationalparkens bestyrelse er orienteret om Tønder Kommunes oplæg, men har ikke haft lejlighed til at drøfte det. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at komme med input enten som privatpersoner eller på vegne af deres interesseorganisation.

I forbindelse med heliportplanenerne på Rømø er der udarbejdet en konsekvensvurdering i forhold til Vadehavets status som Natura 2000-område. Bl.a. om konsekvenserne for fuglelivet.

Tønder Kommune har udsendt et debatoplæg om et muligt anlæg af en heliport (helikopterflyveplads) ved Rimmevej på Rømø. For at kunne gennemføre planerne, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan samt dertilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for projektet, og indtil den 1. november har offentligheden mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til den foreslåede ændring af kommuneplanen og den kommende miljørapport. Formålet med debatten er at få eventuelle nye synspunkter og vinkler frem, så de kan komme i betragtning i den videre planlægning. 

Nationalpark Vadehavets sekretariat har modtaget debatoplægget, men nationalparkbestyrelsen har endnu ikke drøftet dette. Debatoplægget er videresendt til alle bestyrelsesmedlemmer, som derfor har mulighed for selv bidrage med input til eller udtrykke en holdning til projektet. Det kan bestyrelsesmedlemmerne gøre enten som enkeltpersoner eller via de interesseorganisationer, som de repræsenterer.

Når Tønder Kommune sender sit forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i høring, vil nationalparkbestyrelsen drøfte dette med henblik på et høringssvar.