Indhegning af ynglefugle på Fanø virker

10-08-2017

En ny metode med elhegn til at beskytte ynglende fugle har vist sit værd på Fanø.

Sådan ser det elhegn ud, som er med til at hjælpe ynglende fugle på Fanøs nordspids. Foto: Kim Fischer

I 2016 blev en ny metode taget i brug i Nationalpark Vadehavets kystfugleprojekt. Der blev indkøbt strømførende hegn og tråde til at omkranse et 50 x 200 meter stort strandengsområde på Grønningen på Fanøs Nordspids, som har til formål at beskytte sjældne ynglende fugle som hvidbrystet præstekraver og dværgterner mod menneskers færden, kreaturers ’bissen rundt’ og sultne ræves besøg.

I 2016 blev der lavet en forsøgsopstilling af det lille fristed for de jordrugende fugle, men her i 2017 blev hegnet sat op allerede i slutningen af april, så det stod klart til at modtage vadefugle og terner med hang til en fredlig og sikker yngleperiode. Tilstrømningen af ynglefugle var ikke stor i starten, men i begyndelsen af juni blev flere gode yngleområder i hele den nordlige del af Vadehavet overskyllet på grund af ekstraordinære højvander og rigtigt mange kystfugle søgte mod det ræve- og forstyrrelsesfri hegn på Nordfanø. Det endte således med at over 20 par dværgterner sammen med både strandskader, hvidbrystede præstekraver, store præstekraver og klyder ynglede med succes i hegnets første sæson.

De såkaldte ’udhegninger’ på Fanø etableres i samarbejde med lodsejerene, Fanø Kommune og lokale fra Dansk Ornitologisk Forening, som også sørger for det regelmæssige tilsyn og optællingerne af de ynglende fugle. Her spiller ornitologerne Kim Fischer og Per Kjær en særlig rolle, og de er begge svært begejstrede for de resultater som bare denne første sæson med det særlige, strømførende hegn har givet.

Du kan læse mere via dette link: http://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/kystfugle-forvaltning/

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø