Ensianblåfuglen - en ganske særlig beboer

25-08-2017

Er du heldig, kan du lige nu se den sjældne sommerfugl - Ensianblåfuglen.

Ensianblåfugl fotograferet på Fanø august 2017, foto: Olivier Vryens

På de fugtige heder på Fanø og Rømø findes en sjælden sommerfugl med en meget speciel levevis. Ensianblåfuglen, som den hedder, var i sommeren 2013 genstand for et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet samt Nationalpark Thy og Københavns Universitet. Samarbejdet har bidraget med mere viden om artens status og fremtidige forvaltning. I 2015 blev der lavet en film i Nationalpark Thy, hvor den også findes. Filmen ligger øverst til højre.

Ensianblåfuglen er en lille, smuk sommerfugl, der tilhører "blåfuglene". Der er flere end 20 arter i familien og mange af dem ligner hinanden rigtig meget. Ser du en b låfugl i et område med fugtig hede med Klokkelyng, er der dog god chance for, at det er en Ensianblåfugl. Udover at være afhængig af den fugtige hede, er Ensianblåfuglen specielt afhængig af planten Klokke-Ensian.

Ensianblåfuglen har en usædvanlig livscyklus, som gør den til en både fascinerende, men også udsat sommerfugleart. Ensianblåfuglen lægger sine snehvide æg på Klokke-Ensians blålilla blomst.

Som larve spiser den frø og frugtvæv af planten, hvorefter den adopteres af Røde Stikmyrer, som opfostrer den indtil den forpupper sig. Så blåfuglens formering er afhængig af tilstedeværelsen af Klokke-Ensian og Røde Stikmyrer.

Ensianblåfuglen forekommer i Syd-, Vest- og Nordjylland samt på Læsø, primært i kystnære områder. Arten er Rød-listet og blev i 2004 vurderet til at være sårbar i Danmark, da den over de sidste årtier er forsvundet fra mange lokaliteter og da flere af dens levesteder er reduceret i areal. Sommerfuglen findes i store dele af Europa, men er i tilbagegang mange steder, ligesom i Danmark. De primære årsager til tilbagegangen er ødelæggelser og ændringer af egnede levesteder, herunder ændret arealudnyttelse, dræning og tilgroning.

For at få mere at viden om status for Ensianblåfuglen og dens levesteder, har Nationalpark Vadehavet indledt et samarbejde med Københavns Universitet, og her i juli/august er en række af artens kerneområder blevet undersøgt. De seneste ugers meget fine "sommerfuglevejr" har medført, at der igennem projektet er blevet indsamlet en mængde gode data, som skal danne baggrund for afrapporteringen vedrørende den særlige sommerfugls situation i nationalparken. Et meget vigtigt resultat af samarbejdet er naturligvis, at der fra forskernes side gives nogle konkrete forslag til forvaltningsmæssige tiltag, som kan sikre artens fremtid som en del af biodiversiteten i Nationalpark Vadehavet.

Vil man gerne se Ensianblåfuglen, bør man vælge en eftermiddag med solskin og ikke for meget vind. Da vil der være størst sandsynlighed for, at den er på vingerne. Det kan ofte være en fordel at have en kikkert med sig i felten, så man på afstand kan betragte sommerfuglen uden at skræmme den bort. I Nationalpark Vadehavet findes nogle af de bedste levesteder for Ensianblåfuglen på hederne syd for Rindby på Fanø samt nord og vest for Kirkeby Plantage på Rømø. I samarbejde med Københavns Universitet er der udgivet to foldere om den særlige sommerfugl i disse områder.

 

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø