Stort fremmøde til borgermøde på Mandø

17-08-2017

Der måtte bæres ekstra stole ind, da der onsdag blev afholdt borgermøde på Mandø.

Solnedgang på Mandø, foto: Janne Liburd

Tilslutningen var stor, da der blev afholdt borgermøde på Mandø Kro onsdag aften. Der var i alt 100 fremmødte, og da øen har 35 faste beboere - heraf 3 børn - må deltagerantallet siges at være enormt flot og være et tegn på, at interessen for øens fremtid er stor. Det var en flot cadeau til Mandø’s beboere, som kom til udtryk på en god aften.

Esbjerg Kommune havde, på vegne af projekt-partnerskabet omkring Mandø, inviteret til borgermødet, som havde naturprojektet, formidlings- og turismeprojektet og udviklingsprojekt ’Smart Island’ på programmet.

Alle tre projektet blev godt modtaget af øens beboere, som frygter, at indbyggertallet skal falde yderligere. Indbyggerantallet er faldet fra 150 i 1975 til 35 i dag.

Projektet, som er døbt "Smart Island - Slow Living", skal gøre det mere attraktivt at bo på Mandø og have fokus på trafikken i byen samt formidling af øens historie, mens formidlings- og turismeprojektet skal skabe bedre oplevelser og bæredygtig turisme på øen.

Naturprojektet er allerede sat i gang, og der pågår forhandlinger med øens lodsejere om en jordfordeling, som Den Danske Naturfond har reserveret et tocifret millionbeløb til. Det er starten på en proces, som skal kombinere landbrugsdriften på øen med engfuglevenlige foranstaltninger. 

Efter gennemgangen af projekterne var ordet frit og debatten gik i mange retninger. Men vigtigst af alt var, at beboerne ønsker en udvikling, så man kan fastholde og udvide øens indbyggertal.

Fotos: John Frikke

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø