Et år spækket med spændende begivenheder

11-12-2017

2017 har været et år med mange oplevelser i Nationalpark Vadehavet. Vi vil i denne nyhed se tilbage på året, der gik.

Foto: Janne Liburd

2017 blev - endnu - et begivenhedsrigt år, og i denne artikel vil vi kigge tilbage på året, der gik - set gennem Nationalpark Vadehavets briller. Det vil føre alt for vidt, hvis vi skulle have det hele med, men vi håber alligevel at kunne give et overblik over de vigtigste begivenheder og nyheder i det forgangne år.

I forbindelsen med de forskellige nyheder, linker vi til de artikler her på hjemmesiden, hvor de har været omtalt. På den måde kan man dykke lidt dybere ned i de emner, som man gerne vil have genopfrisket lidt grundigere.

I årets første nyhed kunne vi fortælle, at sælbestanden i Vadehavet er stabil, om end en tælling gennemført i 2016 af den dansk-tysk-hollandske ’The Trilateral Seal Expert Group' viste en svag tilbagegang. Forskerne mener, at det måske kan være et tegn på, at bestanden i Vadehavet har nået det maksimale i forhold til sin bæreevne.

Mens sælbestanden i Vadehavet faktisk er vokset gennem de senere år, så er det gået den modsatte vej for edderfuglene. Tidligere talte man således op mod 800.000 overvintrende edderfugle i Danmark, men bestanden er faldet markant gennem de seneste 20-25 år, så der nu kun tælles omkring det halve på midvintertællingerne i Danmark.      

Så var det straks mere opmuntrende, da Fanø-færgens nye udstilling om Vadehavet og Verdensarven i blev indviet slutningen af januar. I samme forbindelse fortalte vi også om indvielsen af ny- og ombygningen af Vadehavscentret i Vester Vedsted. Ikke alene er det nye Vadehavscentret en arkitektonisk perle, som har fået masser af hæder efterfølgende, der er også tale om enestående formidling af Vadehavet med fokus på trækfuglene. Senere på året fik Vadehavscentret følgeskab af endnu et fantastisk formidlingscenter i vadehavsområdet, nemlig museet Tirpitz bygget ned i klitterne mellem Blåvand og Ho.

Kunstnere blev vilde med Vadehavet

14 dage i april fik Nationalpark Vadehavet  besøg tre kunstnere, som nationalparkens kunstudvalg havde udvalgt som modtagere af et kunstnerophold i vadehavsområdet til projektet ’Det Levende Vand’. Deres projekt kombinerer musik, performance, dans og film/video - og de tre kunstnere, Alexandra Buhl, Nana-Francisca Schottländer og Ellen Birgitte Rasmussen, kan slet ikke få nok af Vadehavet. De kom tilbage både i juli og oktober for at arbejde videre med deres projekt - og de er slet ikke færdige endnu.

Ikke kun kunstnere er fascinerede af Vadehavet. Ligeledes i april fik vi besøg af flere end 50 lokalpolitikere, erhvervsfolk, embedsmænd, landmænd, Grønt Råd-repræsentanter m.fl. fra Ringkøbing-Skjern og Herning, som var på studie og inspirationstur til Nationalpark Vadehavet. De ville gerne se, hvordan vi gør, fordi de selv er i gang med at undersøge, om der kan etableres en nationalpark ved Skjern Å.

Ecco Center i Tønder dannede tre dage i maj rammen om 14. trilaterale forskersymposium, hvor hovedformålet for de 130 deltagende forskere var at diskutere sig frem til en fælles trilateral forskningsagenda og platform. Konklusioner og anbefalinger fra de tre dages symposium kommer til at indgå, når miljøministrene fra de tre vadehavslande mødes til den 13. trilaterale regeringskonference om beskyttelse af Vadehavet. Regeringskonferencen skal holdes i 2018 i Leeuwarden i Holland.  

Rømø-tvillinger på verdensscenen for Vadehavet

Men Vadehavet også løftet højere end det trilaterale, da det i juni blev taget op på allerhøjeste, internationale niveau: FN. Og meget imponerende var det de to 12-årige tvillinger, Johannes og Jens Hauge Rahbek fra Rømø, som satte Vadehavet på dagsordenen over for en række af verdens ledere i FN-bygningen i New York. Sammen med en række andre børn, som alle kommer fra marine verdensarvssteder rundt om på kloden rettede de i forbindelse med Worlds Oceans Day en stærk appel til verdenslederne om at passe på verdens oceaner, inden de er gået til på grund af forurening, overudnyttelse m.v. Jens og Johannes repræsenterede Verdensarv Vadehavet sammen med et barn fra henholdsvis Tyskland og Holland, og på med mennesker fra hele verden som tilskuere (enten i FN-bygningen eller via livesendinger) fremførte de deres opfordring: Bevar havene, så de også vil være der for os og de kommende generationer!

Og mens Rømø-tvillingerne har kæmpet for Vadehavet og verdenshavene på den allerstørste scene, så yder Peter Michelsen fra Fanø en kæmpe indsats for at holde øens strande rene. De får strandgæsterne til at fylde poser med 'havfald' og stille dem bestemte steder, hvor Peter og hans familie så sørger for at hente og køre til genbrug m.v.

Stolthed over nationalparken

Peter, Jens og Johannes er ikke ene om at holde af og ville bevare Vadehavet. I en undersøgelse, som analysefirmaet Epinion gennemførte tidligere på året tilkendegav de adspurgte fra lokalområdet således en enorm opbakning til nationalparken. På spørgsmålet ”Hvis der næste søndag skal stemmes om, hvorvidt nationalparken skal fortsætte med at eksistere?” svarede hele 78 procent, at de helt sikkert ville stemme for dens fortsatte eksistens

I den samme analyse, kan man læse, at borgerne i vadehavsområdet i stigende grad føler sig direkte stolte over Nationalpark Vadehavet. På et spørgsmål om, hvad det betyder for dem at have en nationalpark lige uden for døren, svarer 24 procent: Det er jeg stolt af. Ved tilsvarende undersøgelser i 2013 og 2014 var tallet henholdsvis 8 og 16 procent.

Nye ambassadører og partnere

Stolthed over Vadehavet og nationalparken er også en stærk motivation bag, at Nationalpark Vadehavet i efteråret har fået 45 nye ambassadører. Alle har de deltaget de i et foredragsarrangement om nationalparken og Verdensarv Vadehavet, hvor man efterfølgende kunne melde sig som nationalparkambassadør. Dette er en kategori i nationalparkens partnerprogram, men hvor kategorien nationalparkpartner er for virksomheder, institutioner, foreninger m.v., som kan bruge nationalparken og dens brand i forhold til gæster/kunder/besøgende, så er kategorien nationalparkambassadør for privatpersoner, som holder af Vadehavet og nationalparken og gerne vil være med til at formidle det videre til venner, bekendte, familie, kolleger m.v. Vi har kun lige begyndt med ambassadørerne, men forventer os meget af dette nye, spændende samarbejde, som vi vil videreudvikle i 2018.

I løbet af 2017 er der i øvrigt også sket en pæn og glædelig stigning i antallet af nationalparkpartnere. I alt er der nu 157 virksomheder, private og offentlige institutioner og foreninger m.v., som bakker op om nationalparken ved at være en del af partnerprogrammet.

Og en hel masse mere...

Der skete rigtig meget i 2017. Vi var med til at udgive en særlig avis om de tre syddanske verdensarvssteder, vores eget Nationalpark magasin kom på gaden, vi holdt to temamøder om Vadehavet som forbindelsesvej i 1000 år og om moderne naturforvaltning (temamøde) , vi kunne berette om godt nyt for engfuglene på Mandø og at indhegning af ynglefugle på Fanø virker, Nationalparken var igen med på Tønder Festival, vi er på vej til at få et nyt velkomststed ved Rømødæmningen , og vi er med i et nyt, spændende og grænseoverskridende projekt om bæredygtig natur- og kulturturisme í Vadehavet (NAKUWA).

Og der er meget mere endnu - også mere end vi kan nå at komme omkring og dermed linke til i denne juleartikel. I nyheds-listen her ved siden kan du finde mange flere artikler om initiativer, oplevelser og begivenheder fra 2017. Og vi føler os ganske overbeviste om, at der vil komme (mindst) lige så mange nyheder at fortælle om i 2018.

Glædelig jul og et rigtig godt vadehavsnytår til alle ønsker

Nationalpark Vadehavet

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø