Alle skulle komme og se det...

02-02-2017

det er simpelthen enestående!

Foto: Ditte Hviid

De sidste to dage i januar valgte vores tyske og hollandske samarbejdspartnere at tilbringe i Danmark, hvor de besøgte de fire danske Vadehavskommuner. Den lille delegation bestod af Co Verdaas, som er formand for den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og Rüdiger Strempel, som er leder af det Trilaterale Vadehavssekretariat i Wilhelmshaven. Herfra deltog også Annika Bostelmann, som er deres kommunikationsmedarbejder.

Deres besøg startede i Esbjerg, hvor de sammen med Christina Føns fra Esbjerg Kommune og Anne Krag Svendsen fra Kommunernes Vadehavssekretariat kørte til Mandø, her mødtes de med John Frikke fra Nationalparken og fik en introduktion til Mandø-projektet. På vej fra Mandø besøgte de Vadehavscentret, som blev indviet den 2. februar af HKH Prins Joachim. Herefter gik turen til Rømø, hvor de sammen med Karsten Jensen og Lene Nørgård fra Tønder Kommune og Peter Saabye Simonsen fik en introduktion til Tønders arbejde med Vadehavet i undervisningen samt Tøndermarskprojektet og en introduktion til hvordan man arbejder med nationalparker i Danmark. En af de ting som overraskede vores gæster var, at lokalbefolkningen reelt er involveret i udviklingen af Nationalparken og har repræsentanter i bestyrelsen og rådet. Som en udbrød: ”Real people are involved here”! Den første dag sluttede med en cykeltur med Jens Futtrup ved Myrthuegård, og en præsentation af, hvordan vi i Danmark arbejder med formidlingen af Vadehavet og samarbejdet omkring Mit Vadehav.

Den næste dag bød på besøg på Fanø, hvor Anette Simmelsgaard, Marco Brodde, Jacob Bay og Jacob Coln viste rundt og viste eksempler på naturprojekter på Fanø. Herefter gik turen videre til Varde Kommune, hvor Klaus Bertram Fries ved Varde Å og Ho Bugt orienterede om Operation Engsnarre og Verdensarven.

Vi er sikre på, at vores gæster fik et godt indtryk af vores område og især af den begejstring, som alle de mødte udviste. Tak fra vores side til alle der stillede sig til rådighed. Vi er også sikre på, at den danske model for at arbejde med nationalparker gjorde indtryk, herunder at vi, netop ved at gøre tingene frivilligt og i dialog, kan sikre et meget bredt, langsigtet og folkeligt forankret ejerskab af og stolthed over Vadehavet, nationalparken og Verdensarven. Og vi har da også netop modtaget en dejlig mail  ”We have meanwhile returned from Denmark and I would like to take a moment to thank you for an excellent visit to Denmark. This was one of those occasions where it was possible to combine the pleasant with the useful. It was both very enlightening and downright fun (and, as always in Denmark, very tasty…) and I am sure that it was loads of work to organize. We were all very impressed by all the activities being undertaken in Denmark for the benefit of the Wadden Sea World Heritage and I would once again like to encourage you to take the opportunity to showcase these in the WSB (Wadden Sea Board) and elsewhere.

Og som formanden for WSB udtrykte det, “You Danes are not bragging enough. You have established the most outstanding gate and center on the entire Wadden Sea coastline, and you hardly tell us in Germany and Holland. Everybody should come and see it. It is simply outstanding ….”

På fotoet øverst ses, fra venstre mod højre, Annika Bostelmann, Rüdiger Strempel, Anne Krag Svendsen, Lene Nørgård, Christina Føns, Peter Saabye Simonsen, Co Verdaas, Karsten Jensen, John Frikke.

Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26