Tilskud til lokale netværksarrangementer og projekter

28-02-2017

Nationalparken yder støtte til netværksarrangementer og projekter som understøtter vores målsætninger.

Henrik Emtkjær Hansen
Foto: Henrik Emtkjær Hansen

Nationalpark Vadehavet har i foråret 2017 afsat 50.000 kr. til støtte til lokale netværksarrangementer og mindre naturprojekter samt 200.000 kr. til større friluftsprojekter, som understøtter en eller flere af de indsatser, som er nævnt under de 12 målsætninger i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18.

Du kan få del i de i alt 250.000 kr. i puljerne, hvis du har et projekt eller et arrangement, som falder indenfor de emner, som er beskrevet her:

Tilskud til lokale projekter og netværksarrangementer - Tilskud til eksternt finansierede projekter (puljen er lukket)

Til efteråret åbnes der for en ny ansøgningsrunde, hvor der igen vil være 50.000 i puljen for netværksarrangementer og mindre naturprojekter, mens der vil være 300.000 kr. i puljen for eksternt finansierede projekter. På ovenstående link kan man også få mere detaljerede oplysninger om, hvilke formål nationalparken ønsker at støtte til efteråret.

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaer eller budgetskemaer, eller har du brug for at få yderligere information, er du velkommen til at kontakte projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på