Giv strandens ynglefugle en chance

17-07-2017

Ynglesæsonen på stranden er ikke helt forbi, så tænk over hvor og hvordan du færdes. Så er du med til at give strandens ynglefugle bedre vilkår!

Foto: Thorkild Brandt/Nationalpark Vadehavet

Strand og klit er karakteristiske naturområder, der udgør en vigtig del af Vadehavets naturrigdom. Den særlige natur findes især på vestsiden af Skallingen og af øerne Fanø og Rømø. Og ud over at være helt enestående naturtyper, er de også levesteder for nogle af Vadehavsområdets med fåtallige og sårbare ynglefugle.

Kystfugle som hvidbrystet præstekrave, dværgterne, havterne og andre arter, der yngler på strande og i klitter, er som jordrugende fugle sårbare over for menneskelige aktiviteter. Projekt Kystfugle har siden 2013 arbejdet for at informere om og imødegå de problemer, der kan opstå om sommeren, når både fugle og mennesker opholder sig i strandområderne. Projektet gennemføres i samarbejde med vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening.

Nationalparken er med til at koordinere indsatsen og bidrager med administrative opgaver samt informationsmateriale og bistand til at etablere hegn og sætte skilte op ved de vigtigste yngleområder. Du kan også være med til at give strandens ynglefugle bedre vilkår ved at holde afstand og lytte til fuglenes signaler.

Se den lille video nedenfor, som guider dig i hvordan du skal forholde dig i forhold til kystfugle.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø