Indsats for at begrænse affald i havene

15-06-2017

Der arbejdes for at begrænse affald i havene på flere fronter. Du kan også være med til at gøre en forskel!

Foto af affald fra Fanø: Peter Michelsen

Preben Friis-Hauge, som er næstformand for Nationalparkbestyrelsen, er formand for KIMO – Kommunernes Internationale Miljø Organisation - i Danmark med 15 medlemskommuner, som alle er kystnære. Den international miljøorganisation for lokale myndigheder repræsenterer kommuner i interesseområdet, som er Nordsøen, det Irske Hav, dele af Nordatlanten og Østersøen og har medlemmer i flere lande. KIMO Danmark har specielt fokus på at have et godt beredskab hvis ulykken er sket, de arbejder for at begrænse forurening fra mikroplast og for at begrænse affald fra havnene. Du kan se en lille film, som beskriver KIMO Danmark her. Det er omdiskuteret hvor meget affald der er i verdenshavene, men der er ingen tvivl om, at mængden er stigende.

KIMO Danmark er partner med Plastic Change International og støtter deres projekter økonomisk.

Plastic Change International er en lille dansk virksomhed, som arbejder for at begrænse plastikforureningen. Deres vision er, at mennesket har ret til et miljø uden plastikforurening og deres mission er, at dokumentere, formidle og skabe løsninger. De er for nylig blevet kendt i hele verden, da de sendte en video ud på Facebook. Filmen viser en strandgæst, der smider sit affald på stranden, fordi han ikke orker at gå op til skraldespanden. Da affaldet flyver ud i havet rejser Poseidon sig og returnerer affaldet til afsenderen. Videoen er gået verden rundt, og er set mere end 20 millioner gange. Mon ikke den kan være med til, med sin humor, at få strandgæsterne op af liggestolene for at aflevere affaldet i skraldespanden?

Vi kan alle være med til at reducere mængden af affald - både marint og på landjorden – blandt andet ved at indsamle affaldet, så det ikke forurener og er til skade for dyrene. Mangler du poser til affald, kan du kontakte Havmiljøvogterne, som har miljøvenlige poser til indsamling. Sekretariatet ligger også inde med et begrænset antal poser, som du kan hente på kontoret.

Fakta:

  • Mængden af affald varierer alt efter vejrforholdene – især de kraftige og stigende antal storme giver en større mængde affald.
  • Kilder til marint affald: Skibstrafik, herunder færger, krydstogtskibe, containertransport; Fiskeindustri; Offshore industri;Landbaseret affald, blandt andet fra floder, turisme, industri, lossepladser.
  • 62 procent af al det affald, der fjernes fra verdenshavene, er plastik, heraf er størstedelen plastikemballage.
  • Plastikemballage i original form kan overleve i vand i flere hundrede år, mens mikroplastik kan overleve endnu længere.
  • 100.000 havpattedyr og én million fugle lader hvert år livet på grund af plastforurening.

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø