Frivillige på Fanø fylder havfaldsposer

14-06-2017

"Jeg vil da gerne fortælle lidt om hvad vi går og laver" - svarede Peter Michelsen, da vi kontaktede ham i forbindelse med hans indsamling af affald på Fanøs strande.

Havfald fra Fanø - foto: Peter Michelsen

På Fanø har borgerne taget sagen i egen hånd - når det gælder indsamling af havaffald, eller Havfald, som de kalder det. Her udleverer Peter Michelsen poser til gæsterne, som fylder dem efter Peters anvisning. Gæsterne lader så de røde poser ligge et synligt sted på stranden, så Peter kan samle dem op og aflevere dem hos Fanø Kommune. Poserne har de fra HAVMILJØVOGTERNE (Havfaldsposer). Poserne kan fyldes med plastik, gummi, glas, olie, maling osv.

"Folk er nærmest ellevilde for at deltage, især vores fantastiske tyske gæster er meget, meget positive overfor initiativet og takker nærmest for at få lov at være med. Ofte henvender de sig selv til os, hvis de tidligere har fået poser." fortæller Peter, som glæder sig over, at folk ligefrem beder om at deltage.

Der er siden uge 6 udleveret mere end 2.200 Havaffaldsposer og man har fået endnu flere retur, da flere i mangel af de ”rigtige” poser har brugt hvad de ellers havde liggende af poser. De rigtige Havaffaldsposer er dog bedst at bruge, da de ved forbrænding går i forbindelse med luftens ilt og udvikler vand (H2O) og kuldioxid (CO2)-

Der er siden uge 6 fjernet 4 tons Havaffald fra stranden på Fanø, en indsats der roses af gæsterne, som selv er med til at gøre en indsats, som gør stranden rarere at være på for både mennesker og dyr. Især fuglene kan ofte blive fanget i net og garn med fatale konsekvenser. Det er vigtigt, at affaldet samles og afleveres som miljøaffald, da Fanø Kommune ikke skal betale miljøafgift for Havfaldet.

Der ydes en kæmpe indsats på Fanø, som er en gevinst og gavn for alle parter – ikke mindst vores fælles natur. Se TV Syds indslag om Peters indsats her.

Det tager kun 10 minutter at fylde en pose, så vi vil så gerne have, at du bliver og hjælper”…

sæler

2 sæler der nyder stranden - foto: Peter Michelsen

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø