Der bliver skiltet for fuglene

29-06-2017

Skilte sættes op på strandene, for at lære os hvordan vi færdes i yngletiden.

Foto: John Frikke

De ynglefugle, som yngler på Vadehavets strande, kommer ofte i vanskeligheder når mennesker i hobetal vil nyde sommerlivet i deres yngleområder. Og da den generelle viden om fuglenes tilstedeværelse og deres behov for fred og ro er begrænset, er nationalparkens kystfugleprojekt nu udvidet med en folder og nogle oplysende tavler og skilte.

I kraft af et godt samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen er der således nu skiltet om de sårbare terner og præstekraver ved de vigtigste yngleområder. Det gælder fx strandområderne på det nordlige Fanø, hvor Fanø Kommune har markeret overgangen fra 'menneskestrand' til 'fuglestrand' med de informative skilte.

Du kan læse folderen her og læse mere om Kystfugle forvaltning her

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø