130 internationale forskere mødes om Vadehavet

05-05-2017

Holland, Danmark og Tyskland fremlægger den nyeste viden om Vadehavet.

Hvordan kan Vadehavets turister nyde vadehavsområdet uden at forstyrre vadefuglene? Det er et af de spørgsmål, som skal drøftes, når 130 vadehavsforskere mødes i Tønder. Foto: A. Schnabler

Hvor mange fisk og muslinger kan man fiske op af Vadehavet uden at forstyrre økosystemet? Hvordan påvirker klimaforandringer og stigende vandstand Vadehavets natur? Hvordan kan Vadehavets turister nyde vadehavsområdet uden at forstyrre vadefuglene?

Det er nogle af spørgsmålene, som 130 forskere kommer til Tønder for at diskutere på det 14. internationale videnskabelige vadehavssymposium, der finder sted fra 9.-11. maj. Bag symposiet står Miljøstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og Tønder Kommune.

- Vadehavssymposiet bidrager med den nyeste viden om Vadehavets natur og kulturmiljø. Vi er tre lande, der deles om at forvalte Vadehavet, og konferencen giver et vigtigt bidrag til en fælles forståelse af, hvordan vi bedst sammen kan forvalte naturen og kulturmiljøet, siger vicedirektør Hans Christian Karsten fra Miljøstyrelsen.

Vadehavet strækker sig over 500 kilometer fra Den Helder i Holland til Blåvand i Danmark. Cirka 10 procent af vadehavskysten er dansk.

Beskyttelse og udvikling af Vadehavet

Konferencen er den første af sin art, siden den danske del af Vadehavet blev udpeget som UNESCO Verdensarvsområde i 2014. Deltagerne skal diskutere så forskellige emner som økonomi og samfund, økologi, kulturarv, geologi og klima.

- Forskernes uvildige viden er afgørende for, at Nationalpark Vadehavets bestyrelse kan træffe informerede beslutninger og sætte retning for en bæredygtig udvikling, siger bestyrelsesformand Janne J. Liburd fra Nationalpark Vadehavet.

Til næste år skal der være politisk topmøde om Vadehavet i Holland. Her skal politikere fra Danmark, Tyskland og Holland blive enige om fælles retningslinjer for forvaltningen af Vadehavet, og de forskningsområder om Vadehavet, der skal prioriteres. 

Gode rammer i Tønder

Tønders borgmester Henrik Frandsen er både glad for og stolt af, at det videnskabelige symposium er placeret i Tønder Kommune.

- Jeg ser frem til at byde de mange gæster fra de tre vadehavslande velkommen. Jeg er sikker på, at de får gode ramme for spændende og inspirerende diskussioner om, hvordan vi kan fortsætte beskyttelse og udvikling af det enestående naturområde, vi er fælles om, siger Henrik Frandsen.

Læs programmet for symposiet om Vadehavet her.

Fakta om Vadehavet. Vadehavet har international betydning som for flere millioner trækfugle, der hvert år spiser sig mætte på sandbankerne. Tusindvis af vadefugle og sæler yngler i vadehavsområdet. Erhvervsinteresserne omfatter turisme, fiskeri og udvinding og servicering af olie, gas og vindmølleparker.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20