Verdensarven testes

09-03-2017

Vadehavets Formidlerforum tester i foråret Nationalparkens kurser i formidling af Verdensarven

Kursist spejder ud over verdensarven. Foto: Ditte Hviid

En test-gruppe af formidlere fra Vadehavets Formidlerforum har været på to kurser i formidling af Verdensarven. Kurserne skal fremover indgå i nationalparkens verdensarvspartner-program, og før vi udbyder dem til kommende verdensarvspartnere, vil vi være sikre på, at form og indhold er på plads. Derfor har Vadehavets Formidlerforum fungeret som "testkaniner" og er kommet med mange gode input til, hvad der kan forbedres mv.

Det første kursus var en introduktion til Verdensarven – hvad er en arv, hvad er en verdensarv, hvilke UNESCO-kriterier opfylder Vadehavet mv? Kursus to gik tæt på UNESCO's udpegningskriterier 8 og 9, som omhandler de enestående geologiske, biologiske og dynamiske processer. Kurserne udvikles som et led i projektet "Oplevelser i Vadehavet - på tur i Verdensarven", som vi gennemfører sammen med Kulturregion Vadehavet og Business Region Esbjerg. Nationalparken og partnerne, samt ikke mindst Region Syddanmark, finansierer kurserne.
 
Kursus 3 med fokus på UNESCO's udpegningskriterier 9 og 10 samt et intromodul for frontpersonale og sæsonmedarbejdere m.fl. udvikles henover marts-maj. Kurserne udvikles af Ulrik G. Lützen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, Klaus Melbye fra Vadehavscenteret, Dorte Vind fra MitVadehav og Nationalpark Vadehavets formidlingskonsulent Ditte Hviid.

Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen fra Nationalpark Vadehavet er begejstret for kurserne og mener, der er basis for mange flere kurser i fremtiden, fordi der er "så mange megaspændende ting i det Vadehav, man slet ikke ved noget om, men som bare er spændende at vide, også pga. en meget meget kompetent formidling fra disse fagfolk …” 

Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26