Flere er blevet stolte af Nationalpark Vadehavet

10-10-2017

En undersøgelse af kendskabet til Nationalpark Vadehavet viser, at flere har taget nationalparken til sig. Og hvis der på søndag skulle stemmes om dens fortsatte eksistens, ville det blive et rungende ja.

Hvid sol - når store flokke af vadefugle danner elegante formationer i luften - er en af Vadehavets store naturoplevelser, som fascinerer mange mennesker. Foto: Torben Andersen

Borgere i vadehavsområdet føler sig i stigende grad stolte over Nationalpark Vadehavet. På et spørgsmål om, hvad det betyder for dem at have en nationalpark lige uden for døren, svarer 24 procent: Det er jeg stolt af.

Tallet fremgår af en ny undersøgelse af kendskabet til Nationalpark Vadehavet gennemført af meningsmålingsinstituttet Epinion. Ved tilsvarende undersøgelser i 2013 og 2014 tilkendegav henholdsvis 8 og 16 procent af de adspurgte lokale borgere, at de var stolte af nationalparken.

Borgerne har tilkendegivet stoltheden i forbindelse med, at de er blevet spurgt om, hvad nationalparken betyder for dem. Herpå svarer andre 44 procent, at det er positivt, og 4 procent at det er vigtigt for dem.

Epinion har også spurgt borgerne om deres holdning, hvis der næste søndag skulle stemmes om, hvorvidt nationalparken skal fortsætte med at eksistere. Her svarer hele 78 procent, at de helt sikkert ville stemme for dens fortsatte eksistens. 3 procent villes stemme for på en bestemt betingelse, og 17 procent ville enten ikke stemme eller ved ikke. Blot 2 procent ville helt sikkert stemme imod, at vi fortsat skal have en Nationalpark Vadehavet.

Bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, glæder sig over undersøgelsen.

”Svarene viser, at flere har taget nationalparken til sig, og det er vigtigt, for de lokale beboeres stolthed over vadehavsområdet er noget, som vi har et særligt fokus på i vores arbejde”, siger Janne Liburd.

Nationalpark-formanden har også fokus på andre, og mere kritiske resultater af Epinion-undersøgelsen:

”Den fortæller os, at vi stadig har et stort kommunikationsarbejde foran os, da for mange både lokale borgere og danskere generelt ikke kender nok til os. Desuden tror mange stadig, at nationalparken og Verdensarven medfører restriktioner. Det er jo forkert, da nationalparken skal gøre alt på frivillig basis og slet ikke har myndighed til at indføre restriktioner. Det budskab skal vi være meget bedre til at få ud til danskerne de kommende år”, lyder det fra Janne Liburd.

Borgerne: Vadehavet er mere truet end tidligere

Den nye kendskabsanalyse for Nationalpark Vadehavet viser også, at borgerne vurderer, at truslerne mod nationalparken er steget meget kraftigt på usædvanligt få år. Mens 42 procent i 2013 fandt, at forurening var den største trussel, så er det i 2017 62 procent af de adspurgte, som ser forurening som største trussel. Frygten for klimaændringer, oliespild samt mennesker og turisters påvirkning er også steget betydeligt i løbet af de fire år - fra godt 10 procent til 23-35 procent. Den bekymring noterer formand Janne Liburd sig og siger:

”Vi kommer alle til at arbejde langt mere fokuseret på bæredygtige løsninger inden for fx turisme, hvis vi skal sikre Vadehavets fantastiske natur i fremtiden. Indsatser til at hindre klima- og forureningskatastrofer er internationale opgaver, som vi ikke kan løse isoleret i Vadehavet. Men vi vil gøre vores til, at der tages fat der, hvor vi kan, så Vadehavets helt unikke verdensarv også kan opleves af mine og dine børn”.

Fakta

Kendskabsanalysen er baseret på en undersøgelse, som Epinion har foretaget i perioden 11. juli til 4. august 2017. Der er foretaget interviews med i alt 1218 personer fordelt på 515 fra de fire vadehavskommuner, 251 fra det øvrige Syddanmark og 552 fra det øvrige Danmark. Undersøgelsen er i høj grad en gentagelse af tilsvarende undersøgelser, som Nationalpark Vadehavet fik foretaget i 2013 og 2014.

Du kan se hele analysen via dette link.

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø