Forbrugere vil betale mere for nationalpark-fødevarer

27-10-2017

Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer under det fælles brand ”Nationalparkfødevarer”. Derfor har nationalparkerne fået undersøgt interessen for og forventningerne til nationalparkfødevarer blandt danske forbrugere.

Begrebet nationalparkfødevarer dækker over mange forskellige slags fødevarer. Her er det kødkvæg, som græsser på nogle strandenge ved Ho i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. Græsset på de saltpåvirkede strandenge er med til at give kødet en særlig og kraftfuld smag. Foto: Red Star/Nationalpark Vadehavet

Hele 29 procent af danskerne er villige til at betale mere for deres fødevarer, hvis de vel at mærke kommer fra en af landets fire nationalparker.

Det viser en undersøgelse af forbrugernes lyst og motiver til at købe fødevarer fra de danske nationalparker, som Danmarks nationalparker har fået gennemført.

”Det er endog meget spændende”, siger Lars Vedsmand, som er formand for Nationalpark Skjoldungernes Land, og uddyber: ”Det kunne være spændende, om de danske nationalparker kan bidrage til en udvikling af bæredygtige kvalitetsfødevarer, som indfrier forbrugernes forventninger om kvalitet og samtidig kan give landmanden og producenten er pris, som de kan leve af”. 

Forbrugere, der vil købe nationalpark-fødevarer, forbinder de danske nationalparker med forskellige produkter. Således forbindes Nationalpark Thy med honning, øl, bær og kød, Nationalpark Vadehavet med lam, østers, fisk og muslinger, Mols Bjerge med kød og grønsager, og Skjoldungernes Land med grønsager. Formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, hæfter sig især ved, at forbrugerne oplever, at køb af nationalpark-fødevarer er med til at støtte lokalsamfundet og skal være af høj kvalitet.

”Det er vigtigt at forstå at forbrugernes forventninger til produkterne både omfatter kvalitet og lokal forankring, og dermed også stolthed. Det vil vi tage med i det videre arbejde og tale nærmere med producenterne om”, siger Janne Liburd.

Værdier

De vigtigste værdier, som fødevarer fra nationalparkerne tillægges, er kvalitet, dyrevelfærd, bæredygtighed og at det er lokalt.  Netop det sidste er noget, mange forbrugere lægger vægt på, og 47 procent af forbrugerne forventer at kunne købe fødevarerne hos gårdbutikker, mens en fjerdedel forventer at kunne købe på nettet og på restauranter. Køb af nationalpark-fødevarer i dagligvarebutikker nævnes af 20 procent af forbrugerne. I Nationalpark Thy er det noget formand Torben Juul-Olsen nikker genkendende til,

”Vi har siden 2011 givet virksomheder mulighed for at anvende nationalparkens logo og har fornemmet både interesse og betalingsvillighed. Med analysen er vi blevet klogere og ved, at det ikke kun er noget, vi tror og hører”, siger Torben Juul-Olsen.

Mols skiller sig ud

Ifølge undersøgelsen er danskernes generelle kendskab til nationalparkfødevarer ikke er højt. Dette gælder dog ikke for Nationalpark Mols Bjerge, og herfra udtaler formand Erling Post, formand:

”Undersøgelsen viser også, at hvert andet menneske i nærområdet til Nationalpark Mols Bjerge forbinder nationalparken med lokale fødevarer, fordi vi har arbejdet målrettet lokalt på at  øge kendskabet og efterspørgslen”.  

Nationalparkerne mødes i december, hvor de blandt andet skal drøfte nationalpark-fødevarer.

Du kan se markedsundersøgelsen om nationalpark-produkter via dette link. Og her kan du se en en mere detaljeret udgave for Nationalpark Vadehavet.

Fakta

Undersøgelsen om de danske forbrugeres interesse for samt forventninger holdninger til nationalpark-fødevarer er foretaget af analysevirksomheden Epinion, og den er baseret på 1098 interviews med danskere over 18 år foretaget i perioden 11. juli til 2. august 2017.

De adspurgte er fra hele landet, dog med en overvægt fra nærområderne til de fire nationalparker. 446 af de adspurgte kommer således fra nationalparkers nærområder, mens de 652 er repræsentativt udvalgt fra det øvrige Danmark.

 

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø