Nationalpark Vadehavet har fået 25 ambassadører

21-09-2017

Beboerstolthed er et fokuspunkt for Nationalpark Vadehavet, og den vil vi gerne udvikle yderligere. Blandt andet ved at give interesserede mulighed for at blive nationalpark-ambassadører. De første 25 meldte sig forleden efter at have været til en kursusaften i Skærbæk.

Nationalpark Vadehavet har i samarbejde med FOF Tønder holdt en foredrags- og kursusaften i Skærbæk. Efterfølgende havde man mulighed for at melde sig som ambassadør, og det valgte stort set alle deltagere at gøre. Foto: John Frikke

 

Nationalpark Vadehavet har fået 25 ambassadører. 25 vadehavsinteresserede og engagerede mennesker, som alle gerne vil være klogere på Vadehavet og med til at udbrede kendskabet til nationalparken og til den fantastiske natur og kulturarv i området.

De 25 nye nationalpark-ambassadører var med, da Nationalpark Vadehavet tidligere på ugen holdt en foredrags- og kursusaften i Skærbæk. Efterfølgende havde man mulighed for at melde sig som ambassadør, og det valgte stort set alle deltagere at gøre.

Nationalpark-ambassadørerne er et nyt initiativ fra Nationalpark Vadehavet. Ambassadørerne bliver organiseret som en særlig gren under nationalparkens partnerprogram, som i forvejen tæller cirka 150 partnere. Men hvor partner-gruppen består af private virksomheder, hel- og halvoffentlige institutioner, organisationer og foreninger m.v., som på forskellig vis arbejder med eller har relation til Vadehavet, så er ambassadørerne personer. Simpelthen nogle, som holder af vadehavsområdet, og som gerne vil fortælle om og gøre noget for, at også andre mennesker får øjnene op for de store værdier og oplevelser, som Nationalpark Vadehavet har at byde på.

Fokus på beboerstolthed

For Nationalpark Vadehavet er beboerstolthed et fokusområde, som skal bruges aktivt for at udvikle hele området.

- I vores daglige arbejde møder vi hele tiden mennesker, som brænder for Vadehavet, og med ambassadørprogrammet prøver vi at skabe en platform til at få aktiveret det engagement og den stolthed over vadehavsområdet og dets natur- og kulturværdier, som disse mennesker udviser, forklarer Jens L. Hansen, fra Nationalpark Vadehavets sekretariat.

Nu har man fået de første 25 ambassadører, men det er meningen, at gruppen stille og roligt skal vokse. Alle kan i princippet blive ambassadører, hvis blot man kan stå inde for tre grundholdninger:

  • holder af / er stolt over vadehavsområdet

  • er positiv over for Nationalpark Vadehavet

  • vil være med til at udbrede kendskabet til Vadehavet og nationalparken

- Ambassadørerne vil nok først og fremmest være mennesker fra vadehavsområdet, men vi stiller ingen bopælskrav - så fx sjællænderen med sommerhus på Fanø, som er vild med Vadehavet, vil også være en oplagt kandidat, siger Jens L. Hansen.

Til foredrags- og kursusaften i Skærbæk kom der deltagere fra hele vadehavsområdet fra Højer til Fanø, men også fra både København og Flensborg. Aftenen bød på en indføring i Vadehavets natur, landskab og kultur, en lille film om Vadehavet som verdensarv og en gennemgang af nationalparken, dens organisation, vision, målsætninger, praktiske arbejde, partnerprogrammet med mere.

Det er meningen, at der senere skal holdes tilsvarende foredrags- og kursusaftener andre steder i vadehavsområdet, hvor man også efterfølgende kan vælge at melde sig som nationalparkambassadør.

Vil du vide mere...

Du er velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Jens L. Hansen, hvis du vil vide mere om ambassadørprogrammet, og hvad det indebærer at blive nationalpark-ambassadør.

Jens L Hansen, kommunikationskonsulent

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20