Nationalparken støtter naturprojekter og lokale initiativer

22-09-2017

Der er særligt fokus på naturen, når Nationalpark Vadehavet åbner for årets sidste ansøgningsrunde i nationalparkens to tilskudspuljer.

Foto: John Frikke

Større naturprojekter

I den ene pulje er der afsat 300.000 til naturprojekter inden for fire formål. For de tre første kan alle søge støtte, hvis de har et projekt, der opfylder formålet.

Det første formål er projekter, der øger naturindholdet i klæggrave, fx ved at skabe bedre ynglemuligheder for fugle. Der er afsat 100.000 kr. specifikt til dette formål.

Det andet formål er projekter, der øger naturindholdet i klitter og klitheder, fx bekæmpelse af invasive arter som rynket rose.

Det tredje formål er projekter, der fokuserer på måling af vandkvalitet i forhold til indsamling af østers og andre muslinger.

Det fjerde og sidste formål er forskningsprojekter i nationalparkens natur. Her skal ansøger være en forskningsinstitution - fx et universitet.

Lokale initiativer

I den anden tilskudspulje er der 53.140 kr. tilbage, og der kan gives et tilskud på max 10.000 kr. til fire typer af formål:

  • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken.
  • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen.
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet.
  • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken.

Sådan søger man

For begge tilskudspuljer gælder, at man godt kan søge tilskud om projekter, som først gennemføres i 2018.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne og hvordan man søger på www.nationalparkvadehavet.dk , hvor man også finder det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning. Som inspiration kan man også her se eksempler på projekter m.v., som tidligere har modtaget tilskud fra Nationalpark Vadehavet.

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte projektkonsulent Sara Lindholt på tlf. 72 54 36 81 eller mail: .