Søg tilskud til naturprojekter

22-08-2018

Har du et projekt, som handler om at øge naturindholdet i klæggrave til gavn for fx ynglefugle?

Foto: John Frikke

Eller vil du øge naturindholdet i klitter og klitheder fx ved at bekæmpe invasive arter som Rosa rugosa?

Eller repræsenterer du et universitet eller lign., som vil forske i nationalparkens natur?

Så kan du søge om støtte i vores pulje til eksterne projekter, som åbner for ansøgninger den 01. september. Der er 300.000 kr. til uddeling, heraf er de 100.000 kr. øremærket til klæggravsprojekter. Ansøgninger skal være på mere end 10.000 kr.

Du kan læse mere om kriterierne for tilskudspuljen og hvordan man søger her. På siden finder du også det obligatoriske ansøgningsskema og vejledning. Til inspiration kan du også se, hvilke projekter, der har fået tilskud i 2016 og 2017.

Ansøgningsfristen er 01. oktober.

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte projektkonsulent Sara Lindholt på tlf. 72 54 36 81 eller mail: .