Nationalparken støtter kulturprojekter og lokale initiativer

28-02-2018

Der er særligt fokus på kulturen, når Nationalpark Vadehavet åbner for årets første ansøgningsrunde i nationalparkens to tilskudspuljer.

Har du et spændende kulturprojekt?

Vil du være med til at udbrede viden om nationalparken ved et lokalt arrangement?

Har du lyst til at forbedre mulighederne for friluftsliv eller forbedre naturen i nationalparken?

Eller har du lyst til at udvikle en ny event i nationalparken?

Så kan du søge om støtte i vores to ansøgningspuljer, som åbner for ansøgninger i morgen den 1. marts.

Sådan søger man

For begge tilskudspuljer gælder, at man godt kan søge tilskud om projekter, som først gennemføres i 2019.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne og hvordan man søger om støtte til et kulturprojekt eller et lokalt initiativ. På siderne finder man også det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning. Som inspiration kan man også her se eksempler på projekter m.v., som tidligere har modtaget tilskud fra Nationalpark Vadehavet.

Bemærk at ansøgningsfristen er 1. april 2018.

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte projektkonsulent Sara Lindholt på tlf. 72 54 36 81 eller mail: .