Vadehavet under overfladen

09-02-2018

Har du tænkt over hvad der findes under overfladen på Vadehavet?

Det har vi!

Derfor har vi, sammen med Vadehavets Formidler Forum, arrangeret et temamøde som dykker ned under overfladen i Vadehavet. 

Fire oplægsholdere giver hver deres bidrag til marin naturforvaltning med perspektivering til Vadehavet. Vi går under overfladen på vores unikke vadehavsområde ud fra meget forskellige vinkler på pleje, forvaltning og udvikling af naturen. ”Uden liv under vand, intet liv over vandet”.

Temamødet afholdes onsdag den 14. marts 2018 kl. 17.00-20.00 på Fiskeri– og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, Sædding, 6710 Esbjerg V

PROGRAM for temamøde om Vadehavet under overfladen - Marin naturforvaltning i Vadehavet
Kl. 16.45-17.00 Ankomst og kaffe
Kl. 17.00-17.10 Velkommen til temamøde
Kl. 17.10-17.35 Kystforvaltning af marin fisk
Kl. 17.35-18.00 Monitering og forskning i fisk, muslinger og vanddyr i Vadehavet
Kl. 18.00-18.45 Pause – let traktement og forfriskning
Kl. 18.45-19.10 Dialogbaseret naturudvikling i kommunalt regi
Kl. 19.10-19.35 MiljøDNA – Hele økosystemet i en vandprøve? 
Kl. 19.35-20.00 Diskussion, opsamling og afrunding
Kl. 20.00-20.00 Temamødet slutter

Tilmelding senest mandag den 5. marts på mail: eller på telefon: +45 72 54 36 34

Se programmet med oplægsholdere her - bemærk: revideret program

Temamøder om Vadehavets natur og kulturhistorie arrangeres af Vadehavets Formidlerforum for Nationalpark Vadehavet og har til formål at opbygge netværk og samarbejde mellem forvaltning, formidling, forskning og lokalbefolkning. Temamøderne skal bidrage til at udbrede kendskabet til nationalparkens natur og kulturhistorie på alle niveauer og herigennem blive et aktiv for egnen.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20