Kom med dine forslag til den ny nationalparkplan

01-01-2018

Nationalpark Vadehavets nuværende plan udløber med udgangen af 2018. Arbejdet med at udarbejde en ny plan for perioden 2019-2025 er gået i gang - og du har mulighed for at få indflydelse på den.

Borgerne i vadehavsområdet og andre interessenter opfordres til at komme med ideer og forslag til den nye plan for Nationalpark Vadehavet. Foto: Red Star

Hvordan skal Danmarks største nationalpark, Nationalpark Vadehavet, udvikle sig i de kommende år? Hvilke initiativer skal den tage, og hvilke konkrete aktiviteter og projekter skal den arbejde med frem til 2025?

Sådan lyder de centrale spørgsmål i forbindelse med, at Nationalpark Vadehavet er gået i gang med at udarbejde en ny plan for nationalparken. Og som borger i vadehavsområdet har man mulighed for at få indflydelse på planen, for nationalparkens bestyrelse vil gerne have lokalbefolkningen til at forholde sig til disse spørgsmål.

”Vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad du har af gode bud på, hvordan nationalparken kan udvikle sig på en bæredygtig måde”, siger formand for nationalparkbestyrelsen Janne J. Liburd.

Bestyrelsen har besluttet, at flere af de nuværende aktiviteter skal fortsættes. Men der skal naturligvis også tages nye initiativer, som dels kan gøre eksisterende aktiviteter bedre og dels kan igangsætte helt nye projekter og aktiviteter.

Debatoplæg

Som inspiration og rettesnor for processen har Nationalpark Vadehavet udarbejdet et debatoplæg. Heri er en kortfattet beskrivelse af de eksisterende indsatser, ligesom der er identificeret nogle af de nye indsatser, som bestyrelsen gerne vil have konkrete forslag og ideer til. Debatoplægget er inddelt i seks indsatsområder, som til sammen omfatter de målsætninger, som er fastlagt i nationalparkloven og i bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet. De seks indsatsområder er: Natur og landskab; Kultur og kulturhistorie; Friluftsliv; Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling; Lokalsamfund, erhverv og turisme; Trilateralt vadehavssamarbejde og Verdensarven

Ud over særlige møder med udvalgte grupper af interessenter holder Nationalpark Vadehavet også fire offentlige borgermøder, hvor man kan høre mere om og komme med input til den nye nationalparkplan.

Der holdes et borgermøde i hver af de fire vadehavskommuner efter følgende plan:

 • 22. januar: Fanø - Fanø Krogaard, Langelinie 11, 6720 Fanø
  (tilmeldingsfrist 17. januar kl. 10)
 • 24. januar: Varde - Hotel Arnbjerg, Arnbjergallé 2, 6800 Varde
  (tilmeldingsfrist 22. januar kl. 10)
 • 5. februar: Esbjerg - Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe
  (tilmeldingsfrist 25. januar kl. 10)
 • 6. februar: Tønder - Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro 
  (tilmeldingsfrist 25. januar kl. 10)

Alle fire møder er fra kl. 17 til 20, og nærmere oplysninger om sted vil blive offentliggjort i lokalpressen, her på hjemmesiden samt via vores nyhedsmail og facebookside.

HUSK TILMELDING på Obfuscated Email - skriv navn og gerne telefonnummer i mailen.

Forslag til den nye plan sendes til: Obfuscated Email


Fakta

I en første offentlighedsfase indkalder Nationalpark Vadehavet ideer og forslag til en ny nationalparkplan for perioden 2019-2025. Denne fase løber fra 1. januar til og med 25. marts 2018.

Der er udarbejdet et debatoplæg, der sætter rammerne for processen med at modtage ideer og forslag fra borgere, virksomheder, organisationer, kommuner og andre interesserede til den nye nationalparkplan. Debatoplægget kan læses via dette link.

Som optakt til arbejdet med den nye plan har nationalparken evalueret aktiviteter og resultater i nationalparkens første planperiode (2013-2018). Den grundige evalueringsrapport kan læses via dette link eller downloades via dette link.

Hvis man ikke kan deltage på de offentlige møder, kan man sende sine ideer og forslag til nationalparkens sekretariat på e-mail Obfuscated Email eller med almindelig post fra 1. januar og frem til 25. marts 2018.

Ud over de offentlige møder holder der særskilte møder med nationalparkbestyrelsen, -rådet, forskningsudvalget, partnerne og Vadehavets Formidler Forum. Disse møder afvikles således:

18. januar: Vadehavets Formidler Forum, kl. 13-15.30 (Tønnisgaard, Rømø)

7. februar: Forskningsudvalget, kl. 12.30-15.30 (SDU, Kolding)

21. februar: Nationalparkbestyrelsen, kl. 14-16.30 (sted ej fastlagt)

27. februar: Partnerne, kl. 13-15.30 (på partnerdagen i Skærbæk Fritidscenter)

21. marts: Nationalparkrådet, kl. 18-20.30 (sted ej fastlagt)

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 154, 6792 Rømø