Ensianblåfuglen - nationalparkens flaksende juvel

14-06-2018

Dens levesteder er forsvundet, og derfor er der behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte den smukke ensianblåfugl. Sommerfuglen har en helt speciel livscyklus, hvori røde stikmyrer og planten klokkeensian spiller afgørende roller.

Ensianblåfuglen er en smuk, men desværre alt for sjælden sommerfugl i Nationalpark Vadehavet.

 

Ensianblåfuglen er en lille smuk dagsommerfugl, som er en del af vadehavsområdets særlige natur. Den lever på fugtige heder og i hedemoser i de vestlige og nordlige dele af Jylland samt på Læsø, men er de seneste årtier forsvundet mange steder. Levesteder er ganske enkelt forsvundet eller blevet mindre som følge af afvanding og tilgroning, og arten er derfor blevet fåtallig og kræver beskyttelse.

Med støtte fra Nationalpark Vadehavet gennemførte Københavns Universitet i 2013 en undersøgelse af ensianblåfuglens forekomst i vadehavsområdet, og den viste, at arten findes med i al fald syv bestande fordelt på øerne Fanø og Rømø. Efterfølgende er det slået fast, at der også findes en bestand på en mindre hede i Marbæk Plantage nord for Esbjerg, ligesom der på hederne nord for Blåvand - umiddelbart nord for nationalparken – også findes spredte forekomster. Undersøgelserne viste også, at ingen af de otte bestande synes at være i en gunstig tilstand, og forskerne pegede derfor på en række indsatser, som bør gennemføres for at sikre den særlige sommerfugl på lang sigt. Disse indsatser har i høj grad fokus på at forbedre og udvide arealet af egnede levesteder, så bestandene kan vokse, og så artens muligheder for at sprede sig i landskabet forbedres.

Helt særlig biologi

Ensianblåfuglens biologi er imidlertid overraskende og ganske speciel. Dens cyklus begynder i august som et æg lagt på en klokkeensian. Når larven udklækkes, lever den af blomstens endnu umodne frø, og efter nogle uger lader den sig falde til jorden. Her bliver den samlet op af røde stikmyrer, som tager sommerfuglelarven med sig ned i deres tue. Myrerne forveksler ganske enkelt blåfugle-larven og dens duft med en af deres egne og passer og plejer den gladelig indtil året efter, hvor den velnærede larve forpupper sig og senere arbejder sig ud af myretuen som en voksen ensianblåfugl.

Den helt unikke levevis medfører, at hele tre arter skal tilgodeses, når man planlægger at gøre en indsats for den sårbare sommerfugl, og med afsæt heri indkaldte Nationalpark Vadehavet tidligere på året til en faglig workshop om ensianblåfuglen. Her gav Andreas Kelager fra Københavns Universitet et oplæg, som fungerede som grundlag for de efterfølgende, intense drøftelser af mulighederne for at gøre en indsats for arten og dens mellemværter.

Der var deltagelse fra alle fire vadehavskommuner, Naturstyrelsens to enheder i området samt Danmarks Naturfredningsforening. I forbindelse med workshoppen blev en færdigklippet film om ensianblåfuglen også præsenteret, og filmen er nu tilgængelig både på nationalparkens hjemmeside og på YouTube.

Handleplan på vej

Det er planen, at workshoppen skal følges op af udgivelsen af en handleplan for ensianblåfuglen, en faglig rapport om artens status i Nationalpark Vadehavet samt en folder, der kort og klart fortæller om en helt særlig bid af Vadehavets fantastiske natur.

Se filmen om ensianblåfuglen, som vi har linket til her ved siden af.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Film om Ensianblåfuglen

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.