Ny ministers første udlandsrejse gælder Vadehavet

17-05-2018

Ny deklaration for det trilaterale vadehavssamarbejde for de næste fire år underskrives på ministerkonference.

Foto: Pixabay

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen deltager fredag den 18. maj 2018 i ministerkonferencen for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde i Leeuwarden i Holland. 

Det er Jakob Ellemann-Jensens første officielle udlandsrejse som miljø-og fødevareminister. Han skal mødes med sine kolleger fra Holland og Tyskland for at underskrive den nye deklaration, Leeuwarden-deklarationen, der vil sætte rammerne for samarbejdet om at beskytte og bevare Vadehavet på tværs af landegrænser for perioden 2018-2022. Leeuwarden-deklarationen afløser Tønder-deklarationen fra 2014.

Ministerrådet er det øverst besluttende organ for det Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Når ministrene har udstukket rammerne, er det op til den fælles bestyrelse, Wadden Sea Board, at udfylde dem, mens myndigheder, nationalparker m.v. i de enkelte lande har til opgave operationalisere og igangsætte relevante projekter og formidlingstiltag i overensstemmelse med den nye deklaration. På ministerkonferencen overdrages samtidig formandsposten fra Holland til Tyskland, som derefter sidder på posten i den næste fireårs-periode.

Lokal forankring

- Det er en ære på min første udlandsrejse som minister at sætte retning for en dansk naturperle med global betydning. Det er et unikt område og en uvurderlig rasteplads for trækfugle. Samtidig er det en fantastisk attraktion i det sydvestjyske, som hvert år trækker titusinder af besøgende. Den stærke lokale forankring sikrer en god udvikling i området, og jeg ser potentiale for, at det kan blive et regulært 'hot spot' for bæredygtig turisme, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I de fire vadehavskommuner er der stor tilfredshed med det mangeårige samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland.

- Den fælles Verdensarv, som vi alle bidrager til at beskytte, giver en rig mulighed for at dele oplevelserne af den unikke natur med andre og for at videreudvikle turismeoplevelserne lokalt i vores område, siger således borgmester Erik Buhl fra Varde Kommune.

I år er det 40 år siden, at det trilaterale vadehavssamarbejde blev etableret, og landene samarbejder blandt andet om naturovervågning og –beskyttelse. Samarbejdet har også spillet en afgørende rolle i arbejdet med udpegningen af Vadehavet som Verdensarv i 2014.

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26