Nationalparkplanforslag i høring

24-05-2018

Forslag til ny nationalparkplan er i høring fra 24. maj til 16. august 2018.

Foto: Torben Hestehave

Nationalpark Vadehavet har netop sendt forslag til Nationalparkplan 2019-2025 i offentlig høring.

Nationalparkfond Vadehavets bestyrelse offentliggør hermed, at bestyrelsens forslag til Nationalparkplan 2019-2025 for Nationalpark Vadehavet samt tilhørende miljørapport er i høring i offentligheden i 12. uger.

Du har nu mulighed for at læse, hvilke aktiviteter og projekter, nationalparken vil arbejde med de kommende seks år. 

Planarbejdet indtil nu

Forslaget til Nationalparkplan 2019-2025 bygger dels på de erfaringer, der er opsamlet i den første planperiode, og som du kan læse om i rapporten Evaluering af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018, dels på de mange bidrag fra idé fasen. Idé fasen løb fra 1. januar 2018 til 26. marts 2018, og i den periode blev der bl.a. afholdt et offentligt møde i hver kommune, hvor alle kunne bidrage med ideer. Der indkom over 800 ideer, og nationalparkfondens bestyrelse har besluttet hvilke, der skulle indarbejdes i planforslaget.

Nationalparkens bestyrelse vil gerne takke for de mange, der har bidraget aktivt ved at deltage på workshops eller sende forslag til planen.

Om planforslaget

Planen er inddelt i seks indsatsområder: Natur og landskab, Kultur og kulturhistorie,

Friluftsliv, Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling, Lokalsamfund, erhverv og turisme samt Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv.

Planen har ingen retsvirkning for lodsejere, kommuner eller andre, men er alene bindende for nationalparkfondens bestyrelse. Nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af planen afhænger derfor af, hvad der kan gennemføres gennem frivillige aftaler med lodsejere og i samarbejde med andre private og offentlige organisationer og virksomheder.

Sådan gør du

Høringssvar sendes pr. mail til eller med almindelig post til Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø.

Fristen for modtagelse af høringssvar er torsdag d. 16. august 2018.

Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune og Varde Kommune har på vegne af Nationalpark Vadehavet sendt et høringsbrev til alle lodsejere i nationalparken. Nationalparken har sendt høringsbrevet til myndigheder og interesseorganisationer.

Læs forslag til Nationalparkplan 2019-25 (ej download)

Download forslag til Nationalparkplan 2018–25 som PDF (7 mb)

Læs Miljøvurdering af forslaget

Læs Idékatalog opdelt i forhold til indsatser

Download samlet idékatalog som regneark