En saltvandsindsprøjtning til Vadehavets trækfugle

06-03-2018

Det trilaterale projekt ’Wadden Sea Flyway Initiative’ (WSFI) har fået en flot donation fra det tyske forskningsministerium på hele 140.000 Euro (godt en mio. danske kroner) til nye aktiviteter i 2018 og 2019.

Ryler: Bo L. Christiansen

Det trilaterale projekt ’Wadden Sea Flyway Initiative’ (WSFI), som tager hånd om de fælles trækfugle på den såkaldte ’Østatlantiske Trækvej’ fra Arktisk i nord til Vest- og Sydafrika i syd, har fået en flot donation fra det tyske forskningsministerium. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) besluttede nemlig i januar at understøtte projektet med hele 140.000 Euro (godt en mio. danske kroner) til nye aktiviteter i 2018 og 2019.

 Wadden Sea Flyway Initiative blev startet i 2012 og har siden da arbejdet målrettet på at overvåge bestandene af trækfuglene, at formidle om de 10-12 millioner vandfugle på trækvejen og på at øge beskyttelsen af arterne og deres vigtigste opholdssteder i de mange lande på trækvejen. Læs mere her

Med den nye bevilling er det planen, at WSFI bliver styrket med en udbygning af netværket omkring Verdensarvssteder på fuglenes trækvej, at få forbedret informationsmaterialerne og at få afholdt en fælles workshop for eksisterende og potentielle underskrivere af trækfuglevisionen. Som noget særligt vil der også blive udarbejdet forvaltningsplaner for vigtige tidevandsområder og udviklet centre for beskyttelse af vådområder i Vestafrika.

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø