Et samarbejde om at beskytte stikmyrens ”gøgeunge”

31-10-2018

På en våd hede i Marbæk Plantage vil kreaturer fremover arbejde hårdt for at pleje heden. De skal nemlig gå rundt i den smukke natur, mens de spiser og drikker.

Firkløverheden, foto: John Frikke

Nationalpark Vadehavet er beriget med en lang række naturtyper, og til disse naturtyper er knyttet en række arter. Alle disse arter har hver deres historie og særlige levevis, nogle mere interessante end andre. En af de rigtigt interessante arter er sommerfuglen ensianblåfugl, der med sin helt særlige levevis kan skabe forundring hos de fleste.

Ensianblåfuglen har en usædvanlig livscyklus, som gør den til en både fascinerende, men også sårbar sommerfugl. Ligesom gøgen lokker den en anden dyreart, rød stikmyre, til at passe sine unger. Sommerfuglelarven er i stand til at udsende duftstoffer, tigge og lave lyde, som snyder arbejdermyrerne til at fodre ”gøgelarven” frem for boets egne larver. For at gennemføre sin forplantningscyklus kræver ensianblåfuglen, at der findes både klokkelyng, klokkeensian og røde stikmyrer på samme lokalitet. Det gør der på den såkaldte ”Firkløverhede” i Marbæk Plantage.

Et samarbejde
I et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nationalpark Vadehavet er der sørget for at Firkløverheden i Marbæk Plantage for fremtiden afgræsses af kvæg fra Guldager Highland Cattle. Afgræsningen er en del af naturplejen, særligt målrettet den sjældne ensianblåfugl. Nationalpark Vadehavet har i den anledning finansieret indkøbet af et soldrevet drikkevandsanlæg, der skal forsyne kreaturerne med vand. Det smarte anlæg er lavet af Jens Møller Jensen fra Rømø Hedekvæg.

Firkløverheden vil blive afgræsset indtil slutningen af november 2018, hvorefter græsningen genoptages igen engang i foråret 2019. Ved heden vil der blive opstillet en infotavle, hvor de besøgende kan læse om og se billeder og figurer, der beskriver ensianblåfuglens fantastiske livscyklus. Hvis man kommer en dag i juli eller august med solskin og ikke for meget vind, bør der tilmed være gode chancer for at opleve den voksne sommerfugl.

John Frikke

Drikkevandsanlæg, foto: Mads Ø Brun