40 års fælles vadehavs-succes

04-09-2018

I 1978 besluttede de tre vadehavslande sig for at gå sammen om at beskytte deres fælles enestående Vadehav. Samarbejdet har siden da skabt en lang resultater og har haft afgørende betydning for området.

I år er det 40 år siden, at de tre vadehavslande besluttede sig for et forpligtende samarbejde om at beskytte og forvalte Vadehavet.

I 1978 var miljø og naturbeskyttelse endnu ret nye emner på den politiske dagsorden, og derfor var det både banebrydende og forudseende, da de tre vadehavs-nationer, Nederlandene, Tyskland og Danmark, dét år besluttede sig for at arbejde tæt sammen om at passe på det helt enestående, marine økosystem, som så at sige ligger uden for deres dør.

Med baggrund i at der står tre lande bag, bliver samarbejde kaldt det Trilaterale Vadehavssamarbejde - på engelsk: Trilateral Wadden Sea Cooperation (TWSC). Formålet med TWSC er at beskytte og forvalte Vadehavet som en samlet økologisk enhed i overensstemmelse med det vejledende princip, der så vidt muligt går ud på ”at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret”.

Jubilæum markeres

Den officielle start på TWSC blev taget, da de tre lande holdt den første trilaterale regeringskonference om Vadehavet i den nederlandske hovedstad, Haag, i 1978, og i år kan man derfor fejre 40 års jubilæum for samarbejdet. Selve fejringen fandt sted, da man i maj i år holdt den 13. regeringskonference i Leeuwarden i Nederlandene, men jubilæet markeres også en særskilt jubilæumspublikation, som netop er blevet udsendt.

Publikationen har titlen ”Trilateral Wadden Sea Cooperation: Four decades of succes”, og den beskriver i ultrakort form samarbejdet og opregner de mange resultater, som man har opnået gennem de 40 år.

UNESCO lagde for eksempel afgørende vægt på det trilaterale samarbejde i forbindelse med, at Vadehavet i 2009 blev optaget på listen over verdensarv.

Milepæle

Her skal vi nøjes med at gengive nogle få af de mange milepæle, som det trilaterale samarbejde om Vadehavet har sat sig:

  • 1982: De tre vadehavslande udarbejder den første, fælles deklaration for vadehavssamarbejdet.
  • 1983: ’Vadehavets økologi’ – den første publikation, som samlede den videnskabelige viden for hele  Vadehavet (i alle tre lande).
  • 1987: Et fælles sekretariat for det trilaterale samarbejde etableres og placeres i Wilhelmshaven i Tyskland.
  • 1989: Start på trilateralt overvågningsprojekt for ynglefugle og på et fælles sælprojekt.
  • 1991: Den første Quality Status Report (statusrapport om tilstanden i Vadehavet på en lang række områder) bliver udgivet.
  • 1993: Start på det trilaterale overvågningsprojekt for trækfugle.
  • 2003: De tre lande etablerer den Internationale Vadehavsskole, et netværk for undervisere og læringsinstitutioner.
  • 2009: UNESCO’s verdensarvskomité optager den tyske og nederlandske del af Vadehavet på listen over verdensarv.
  • 2014: Verdensarvsudpegningen udvides med den danske del af Vadehavet og med yderligere områder af den nedersaksiske del.

Som nævnt er der mange flere succeser og milepæle – og dem kan man alle finde i den nye publikation, som vi her har gjort tilgængelig i en online-version.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20