Den enes død - den andens brød

06-09-2018

Selvom det var et trist syn, at se en død mårhundehvalp på Rømødæmningen mandag morgen, så er det en god nyhed for fuglene.

PIOTR KUCZYNSKI
Mårhund. Foto: Piotr Kuczynski

Mårhunden, som blev spottet, er nemlig én af de prædatorer (= rovdyr), som i nogle områder er et problem for nogle af de fåtallige, jordrugende fugle, som Vadehavet er et vigtigt yngleområde for. Det gælder arter som havterne, dværgterne, klyde, stor præstekrave og hvidbrystet præstekrave, som bl.a. yngler på strandene og strandengene på Rømø, og derfor var det godt, at det pelsklædte rovdyr ikke nåede hele vejen til øen.

Desværre er der i forvejen observeret mårhunde på Rømø, og det er vigtigt at bestanden bliver reduceret mest muligt og ikke forøget. Det er så også det klare formål med nationalparkens prædationsprojekt, som ud over den invasive mårhund også sætter fokus på at begrænse bestandene af ræv, mink og krage i nærheden af en række vigtige yngleområder i Nationalpark Vadehavet. Indsatsen sker ved fangst og målrettet jagt på disse arter, og indsatsen gennemføres i samarbejde med flere end 30 frivillige jægere fra Danmarks Jægerforbund.

Vil du vide mere om projektet kan du læse mere her på hjemmesiden og i folderen om prædation.  Desuden har nationalparken også udgivet et temahæfte om prædation.

 

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø