Lodsejere inviteres til dialog om Operation Engsnarre i oktober

06-09-2018

Lodsejere inviteres til dialogmøder for at finde fremtidige muligheder for drift af arealer.

Foto af engsnarre: Ron Knight

Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen samt Esbjerg og Varde Kommune inviterer i løbet af efteråret lodsejerne, der er omfattet af Operation Engsnarre, til en ny række dialogmøder.

For lidt over tyve år siden indgik de første lodsejere langs Varde Å aftaler om en særlig miljøvenlig drift af deres arealer i ådalen.  Formålet med aftalerne var blandt andet at give engfuglene bedre muligheder for at benyttet området som yngleområde. Det gælder især hønsefuglen Engsnarre, som derfor lagde navn til projektet.

De såkaldte MVJ-aftaler blev indgået med en 20-årig løbetid, hvilket betyder, at de første aftaler er udløbet. Udløb af aftalerne rejser helt naturligt en række spørgsmål omkring den fremadrettede drift af arealerne og om der kommer andre tiltag til forsættelse af det nuværende projekt.  Formålet med møderne er at få en dialog om, hvad udløbet af aftalerne om Operation Engsnarre over de næste fire år giver af handlemuligheder for lodsejerne. Møderne vil foregå som mindre møder, hvor lodsejerne fra afgrænsede delområder inviteres til at høre, hvordan man som lodsejer er stillet, når aftalerne udløber.

Samtidig vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til landbrugsorganisationerne og de øvrige parter. Parterne håber, at lodsejerne vil tage godt imod initiativet og deltage i møderne, så alle får de relevante informationer om de fremtidige muligheder for drift af arealerne.

Møderækken afvikles i løbet af oktober. Alle lodsejere vil modtage en invitation via e-Boks i løbet af de kommende uger, hvor de nærmere detaljer om møderne vil fremgå. Der afholdes ét møde for lodsejere med aftalearealer i Esbjerg Kommune og fire møder for lodsejere med aftalearealer i Varde Kommune.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde en let tilgængelig gennemgang af hvad Operation Engsnarre gik ud på og en handlingsplan for Operation Engsnarre.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø