Ministerbesøg ved Vadehavet

02-04-2019

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøger Nationalpark Vadehavet.

Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Som sin første ministergerning uden for landets grænser underskrev Jakob Ellemann Jensens i maj 2018 i Holland en ny dansk-tysk-nederlandsk deklaration om beskyttelse af Vadehavet. Ved samme lejlighed aftalte han og Nationalpark Vadehavets formand, Janne Liburd, at ministeren skulle komme på besøg. Aftalen bliver nu ført ud i livet, idet Jakob Ellemann-Jensen mandag 8. april besøger Nationalpark Vadehavets sekretariat på Rømø.

Foruden Janne Liburd vil ministeren blive mødt af Preben Friis-Hauge og Peter Saabye Simonsen, henholdsvis næstformand for bestyrelsen og leder af nationalparksekretariatet. Ud over en kort introduktion til Nationalpark Vadehavet og dens arbejde og projekter er tre emner sat på dagsordenen til drøftelse med ministeren.

  • Et sæt EU-regler (de såkaldte de minimis-regler) spænder så at sige ben for, at de danske nationalparker kan yde de nødvendige tilskud til naturgenopretning på landbrugsarealer.
  • Det trilaterale vadehavssamarbejde med Tyskland og Nederlandene samt UNESCO verdensarvsarbejdet, som udgør en ekstra dimension for Nationalpark Vadehavet i sammenligning med de fire andre danske nationalparker.
  • Et forslag om, at Nationalpark Vadehavet og de andre nationalparker bliver brugt som en form for eksperimentarium til at afprøve nye ideer og muligheder inden for naturforvaltning. Det kan eksempelvis være:
    • naturprojekter – såsom jordfordeling, våde enge, naturvenlig landbrugsdrift, græsning og tests af nye muligheder på private og statens arealer.
    • natur og sundhed
    • gæstestyring og rekreative balancer i forhold til lokalbefolkning, friluftsliv, natur og turister, så turismen fortsat er til både at leve af og med.

Der bliver også lejlighed til for ministeren og hans embedsmænd at få en rigtig vadehavsoplevelse. Den får de i Naturcenter Tønnisgaards store grillhytte, hvor de vil blive budt på nogle af de lækkerier, som Vadehavet og marsken har at byde på: grillede østers og pizza garneret med spændende urter og krydderier sanket i naturen.

Yderligere oplysninger hos:

Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen, mobil: +45 93 56 40 99,

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26