Langt flere ansøgninger end forventet

10-04-2019

Nationalparken modtog mange spændende ansøgninger om støtte til lokale projekter og arrangementer.

Nationalpark Vadehavet modtog langt flere ansøgninger til støtte til lokale projekter og arrangementer, end vi havde forventet. Vi fik 20 spændende ansøgninger, som spændte lige fra friluftsprojekter, friluftsfaciliteter og naturprojekter, til netværksarrangementer og events. På trods af at puljen blev øget med 25.000 kroner, så der i alt var 100.000 kr. at dele ud af, måtte vi desværre skuffe 10 ansøgere. 

"Selv om det naturligvis er kedeligt ikke at kunne imødekomme ellers fine ansøgninger, så glæder vi os over at så mange ønsker at være med til at forbedre naturen og muligheden for at komme ud og opleve nationalparken", siger projektkonsulent Sara Lindholt fra Nationalpark Vadehavet.

"Det er meget positivt, at mange lokale foreninger bidrager til at gøre Vadehavet kendt og tilgængeligt for såvel lokale som turister", tilføjer hun.

Nationalpark Vadehavet ser frem til at modtage ansøgninger igen i 2020. 

I 2019 modtog følgende støtte:

  • Naturcenter Tønnisgaard på Rømø har fået tilsagn om 9.964 kr. til netværksarrangementet Havfald i Vadehavet
  • Tinglev Rideklub har fået tilsagn om 10.000 kr. til oplysning om bæredygtig færdsel til hest i forbindelse med eventen Rømø Beach Jump
  • DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Offentligt arrangement i forbindelse med Seniorteatercamp, arrangementet forventes afholdt ved Højer Sluse
  • En privat lodsejer ved Astrup (nær Skærbæk) har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet nye bord/bænksæt, der opsættes på et areal ved Vestkystruten
  • Stiudvalget Ballum Landsbyforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Klar til vadehavsvandring
  • Grundejerforeningen Kromose Syd (på Rømø) har fået tilsagn om 9.000 kr. til friluftlivsprojektet ny trappe, der forbinder Chresten Kommesvej med stranden
  • Sneum-Tjæreborg Lokalråd har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Sneum Sluse projektet, hvor lokalrådet sammen med Darum Lokalråd vil anlægge friluftsfaciliteter ved Sneum Sluse, bl.a. en havkajakrampe
  • Darum Lokalråd har fået 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Cykelrute – Darum Marskgårde, der forbinder Darum med Vestkystruten
  • Havneby & Kirkeby Digelag har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Sti på Kirkeby Dige, udvidelse og forstærkning
  • Fugleværnsfonden har fået tilsagn om 10.000 kr. til naturprojektet Rydning af Rosa rugosa ved Stormengene (på Rømø)