Aftenvandring i Alslev Marsk

06-08-2019

Alle interesserede inviteres til en spændende aften i Alslev Marsk. Ud over at opleve den skønne natur kan man høre om naturpleje i Varde Ådal.

Græsning i nationalpark vadehavet
I græsningsprojekter er det altafgørende, at man får et samarbejde op at stå med en dyreholder, som vil være med på de særlige betingelser, der gælder i plejeområdet. Preben Helth Jensen er med sin store malkebesætning og tilhørende opdræt af kvier en erfaren deltager i projekter, hvor man kombinerer landbrug og natur. Foto: John Frikke

Klap en ko, se på engfugle og hør om naturplejeprojektet i Alslev Marsk. Nationalpark Vadehavet. Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet og Varde Kommune inviterer til en aftenvandring mandag den 12. august 2019 kl. 19.00.
I foråret er der blevet sat hegn op i området, og 70 kreaturer er allerede godt i gang med at spise sig igennem den saftige marskvegetation. Dyrenes græsning og slåning af hø skal være med til at sikre den helt særlige vegetation i området. Dyrenes skal gennem deres afgræsning af marskarealerne også være med til at skabe bedre levevilkår for engfugle som fx engsnarre, vibe, stor kobbersneppe og rødben.
Det er lokale lodsejere, Nationalpark Vadehavet, Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet og Varde Kommune, som sammen har fået projektet sat i gang.

”Vi er meget glade for dette projekt. De lokale lodsejere har været gode samarbejdspartnere, og uden deres engagement havde vi ikke kunnet gennemføre projektet” siger Preben Friis-Hauge, der er udvalgsformand for Varde Kommunes udvalg for plan og teknik samt næstformand i Nationalpark Vadehavet.

Fremadrettet er det Græsningsforeningen Nationalpark Vadehave, der skal drive projektet og sørge for, at tingene sker i overensstemmelse med de aftaler, som er indgået med lodsejerne og den kvægbonde, som skal sørge for afgræsningen af de næsten 20 ejeres jorder. Ole Knudsen, der på vegne af græsningsforeningen er tovholder på projektret, glæder sig meget over dette første, egentlige projekt i foreningens regi.

"Og så er der oven i købet udsigt til, at denne måde at sikre den rette drift af lavbundsjorderne i Varde Ådal på vil sprede sig til naboarealerne i det unikke ådalslandskab," lyder det fra en glad Ole Knudsen.

Under aftenvandingen bliver der mulighed for at høre om projektet og lære nogle af de karakteristiske fugle og planter i området at kende. Der vil også blive fortalt om de gamle engvandingssystemer i området. Der er mødested for enden af Kirkegade i Alslev. Det vil være en god idé at medbringe en kikkert samt fornuftig påklædning og fodtøj.

Turen varer omkring 1,5 time.

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø