Formidlingsstation Højer Mølle indviet

17-08-2019

Formand for Nationalpark Vadehavets bestyrelse, Janne Liburd, var en af talerne under indvielsen af Formidlingsstationen Højer Mølle.

Højer Mølle Nationalpark Vadehavet
Højer Mølle

Janne Liburd holdt en tale fyldt med rosende ord om både formidlingsstationen og Tøndermarskinitiativet som er gengivet her:

Kære Borgmester Henrik Frandsen,
Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden,
Nina Kovsted Helk, Realdania
Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
Henrik Harnow, Direktør, Museum Sønderjylland,
kære NP-kolleger, og alle her i dag.

Tak for ordet, og for et fantastisk samarbejde i Tøndermarskinitiativets rådgivende styregruppe.

Det er en stor glæde for NPV, at være med i dag til åbningen af ’Formidlingsstationen Højer Mølle’. Jeg er særlig stolt af, at vi i fællesskab indvier Højer Mølle som et af NPVs særlige velkomststeder. NPVs bestyrelse har besluttet, at der skal udpeges 5-7 såkaldte ’porte’ til NPV og Verdensarven. Det er et af NPVs mest omfattende initiativer til dato, hvor vi sammen med eksisterende, bemandede formidlingsinstitutioner, vil gøre NPV og verdensarven synlig, tilgængelig og forståelig. Hver port, som byder ’velkommen til Vadehavet’, har sig egen faglighed og egenart. Præcis som Højer Mølle har det i Tøndermarsken. Det skal også være genkendeligt, hvor design og æstetik understøtter formidling i verdensklasse.

Det er store ord. Det er storladent. Og det er fyldt med stolthed, sammenhængskraft og substans. Højer Mølle og Tøndermarsken er fantastiske eksempler på Vadehavets dynamik og stærke kræfter. På hvordan mennesker i århundreder har levet med vandet og Vadehavet, og efter bedste evne forsøgt at tilpasse både naturen og kulturen hertil.

Det ses i husenes fremtoning, den materielle bygningsarv, og i kulturlandskabets udformning. Vi smager det i de lokale fødevarer. Og vi ser det i kunstnernes fortolkninger – hvad enten det er i malernes penselstrøg og farver, eller i musikkens toner og poesi.

Det storladne handler om konstant forandring og omskiftelighed. Hvor 70 millioner tons sediment transporteres ind i Vadehavet med hver tidevandsperiode. Og hvor det meste føres ud igen. Noget aflejres (ca 5%), og skaber grobund for ny virksomhed. Virksomhed for de der bor og besøger os – særligt de 13-15 millioner af trækfugle, for ihærdige formidlere, entreprenører, og utallige bløddyr. Det skal naturligvis på ingen måde forstås som en menneskelig hentydning, men netop årsagen til, at Vadehavet er vitalt som rasteområde og ynglested for fugle, der nyder godt af den enorme produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store vadefalder.

Tøndermarsken og strandengene er også vigtige spisekammre, især for gæs og ænder. Og for de mange millioner af turister, der hvert år besøger Vadehavet (3 mio. overnatninger i NPV). De har i stigende tal forstået, at her er der plads, og her kan man strække øjnene ud. Hvis man ellers tør se det storladne, og mærke det fantastiske, som der ikke findes magen til i hele verden.

Mærk Vadehavet og Tøndermarsken!
”Kom med ud at gå, gør noget godt for dig selv” lød invitationen, som jeg sidste år stod bag sammen med kolleger fra SDU, hvor jeg til daglig er professor i turisme og arbejder med bæredygtig udvikling.
Vidste I, at verdenssundhedsorganisationen, WHO, har identificeret fysisk inaktivitet som er den fjerde hyppigste dødsårsag i verden? Vi bevæger os alt for lidt, vi sidder alt for stille. EU har udpeget ’aktiv aldring’ som en af det 21. århundredes største udfordringer.

’Sundhed og Trivsel’ er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling #3. Verdensmål # 9 handler bla om innovation og infrastruktur, og mål #17 handler om nye fællesskaber. Vi vil gerne bidrage med forskning for at understøtte en bæredygtig udvikling af NPV, og at flere ældre ikke er ensomme og fysisk inaktive. Det fremgår af NPVs nye plan 2019-2014, hvor også FNs verdensmål er indskrevet.

Sammen med Tønder kommune og ti udsatte ældre mænd, 19 raske aldre borgere, 11 sommerhusejere og 8 turister påviste mine SDU-kolleger og jeg, at det rent faktisk er muligt at skabe objektive og subjektive forbedringer i ældre menneskers liv gennem fysisk aktivitet i og med naturen. Men der skal meget mere til.

Derfor er det ekstra glædeligt, at vi også i dag skal ud at gå sammen 😊😊

Jeg vil derfor slutte med at sige til hver og en: Velkommen til vores nye, særlige velkomststed. Husk altid at bruge hele området med respekt. Til at få aktive oplevelser alene og sammen med andre. Oplevelser jeg er sikker på at du vil tage med dig, og videre i dit liv. Indtil du igen vender tilbage til Tøndermarsken og det enestående Vadehav, verdensarven, i Danmarks største og eneste internationale Nationalpark.

Janne Liburd, Højer Mølle d. 16. august 2019

For yderligere information

Janne J. Liburd

Title: Bestyrelsesformand
Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Telefon: +45 28 13 99 18