Den røde løber rulles ud til Nationalpark Vadehavet

04-12-2019

Vadehavets natur er i verdensklasse, og nu skal den samlede formidling af området på samme niveau. I 2020 sætter Nationalpark Vadehavet sammen med vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og en række andre partnere gang i et storstilet projekt, hvor der i løbet af fire år skal etableres i alt ca. 30 porte, velkomststeder og infosteder. Nordea-fonden støtter projektet med 14,7 mio. kr.

På en vadevandring oplever man naturens storhed med alle sanser. Foto: Red Star

 

Vadehavet er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv og anføres i Danmarks nye naturkanon som vort vigtigste bidrag til verdens natur. Men det kan være svært at få øje på det fantastiske, når man står og kigger ud over de enorme tidevandsflader i Nationalpark Vadehavet: Man kan jo ikke se, at mudderet gemmer på et biologisk kraftværk, hvor produktionen af biomasse er større end i en tropisk regnskov. Heller ikke, at biodiversiteten på verdensplan er afhængig af Vadehavet, eller at det umiddelbart monotone landskab hører til de allermest dynamiske på kloden.

Vadehavet skal forklares, mærkes og udforskes, før de enestående naturværdier erkendes og værdsættes. Derfor lancerer Nationalpark Vadehavet nu et stort projekt til over 20 millioner kroner, som skal sikre en målrettet og sammenhængende formidling af området. Målet er at få både danskerne og udenlandske gæster ud at opleve og føle nationalparken på egen krop. Både unge og gamle, lokale og turister skal begejstres og motiveres, ligesom de skal blive klogere på Vadehavets enestående natur- og kulturværdier.

Det ambitiøse formidlingsprojekt er støttet med 14,7 millioner kroner af Nordea-fonden, som støtter gode liv, og som de næste tre år har særligt fokus på at støtte initiativer, der får flere ud i det fri. Projektet er medfinansieret af Nationalpark Vadehavet, de fire vadehavskommuner og Naturstyrelsen.

”Nationalpark Vadehavet rummer stor natur med mulighed for helt enestående natur- og kulturoplevelser. De fleste ved det, men kun få udforsker, kender og forstår det særlige landskab. Derfor er vi glade for at bakke op om initiativet, så endnu flere får mulighed for og lyst til at komme ud i det fri på en måde, der beskytter naturværdierne”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. 

Formand i Nationalpark Vadehavet, professor Janne Liburd er begejstret over Nordea-fondens store bevilling og samarbejdspartnernes medvirken:

”Medrivende og begavet formidling af Vadehavets enestående natur er en forudsætning for at forstå og passe på naturen. For at bruge naturen på den gode måde. Derfor skal formidlingen udpege og lede den besøgende hen til oplevelserne – uden om de sårbare områder”, siger Janne Liburd.

Fireårigt projekt

Projektet skal rulles ud i løbet af de kommende fire år. Konkret skal der etableres ca. 30 porte, velkomststeder og infosteder med skilte og digital formidling på en række udvalgte steder i hele vadehavsområdet. Formidlingen skal give den besøgende hjælp til at afkode landskabet, geologien, kulturen og den særlige natur. Fra de bemandede porte og ubemandede infosteder ledes den besøgende ud i nationalparken via ruter og stier. Det hele bindes sammen af en digital port – nationalparkens hjemmeside og app – der fortæller hvordan og hvorfra man kan opleve nationalparken.

Projektet går i gang ved indgangen til 2020, og inden årets udgang skal de første konkrete resultater i form af infosteder stå færdige. Alle dele af projektet skal være gennemført i 2023.

Fakta

Projektets økonomi er på næsten 22 mio. kroner. Nordea-fonden støtter med 14,7 mio. kr., Nationalpark Vadehavet lægger selv knap 5 mio. kr., mens de fire vadehavskommuner – Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder – sammen med Naturstyrelsen bidrager med i alt 2 mio.kr.

Konkrete elementer i projektet omfatter:

  • 4 porte – bemandet formidling etableres på eksisterende attraktioner/formidlings-institutioner: Tirpitz i Blåvand, Natur- og kulturformidlingsstedet Myrthuegård i Marbæk, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Naturcenter Tønnisgaard på Rømø. Tidligere er der etableret porte til nationalparken og verdensarven på hhv. Vadehavscentret i Vester Vedsted og på Højer Mølle.
  • 5 velkomststeder – ubemandet formidling etableres blandt andet på Mandø.
  • 22 infosteder - skilteformidling – fordelt ud over hele nationalparken.
  • En digital port – web og app med vadehavsoplevelser, ruter og stier.

 Code of conduct – eller hvordan man kommer ud i naturen på en både god og sikker måde – bliver en integreret del af formidlingsprojektet

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø