Spændende samarbejde mellem forskellige ekspertgrupper

05-12-2019

Trilateral workshop om ynglefugle i tilbagegang og forvaltning af strandenge i Vadehavet

Deltagerne ved den 1. tværfaglige workshop under det trilaterale Vadehavssamarbejde. Foto: Gerold Luerssen

Den 19.–20. november blev der over et døgn afholdt en spændende og nytænkende workshop i Hamborg. Det skete da to trilaterale ekspertgrupper for første gang i vadehavssamarbejdets historie blev lukket inde i et mødelokale på Hamborg Universitet for at præsentere og drøfte fælles interesser, mulige synergier og muligheder for fremtidigt samarbejde.

I det trilaterale vadehavssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland benytter man sig af engelsk som fælles sprog, og workshoppen havde titlen: "Declining breeding bird numbers in the Wadden Sea in view of management and restoration of salt marshes. University of Hamburg, 19-20 November 2019" (Faldende bestande af ynglefugle i Vadehavet i relation til forvaltning og genopretning af strandenge).

Det var ekspertgrupperne vedrørende ynglefugle og strandenge, som ved hjælp af en række faglige oplæg og drøftelser i plenum sammen med en række inviterede gæster fik set nærmere på mulighederne for at kombinere indsatser og udnytte fælles værktøjer i forvaltningen af de to meget vigtige elementer i Vadehavets natur. En del af øvelsen gik også ud på at identificere mulige tiltag, som på én og samme gang kan indfri forventningerne til de relevante dele af Den Trilaterale Vadehavsplan.

Der blev høstet megen god viden af de knap 30 deltagere, og der blev sat fokus på udviklingen af gode metoder til pleje af strandenge, som samtidigt kan virke fremmende for forholdene for de mange ynglefugle i Vadehavet, som bestandsmæssigt er i knibe. Hele syv danskere deltog, og der blev helt sikkert hentet en del guldkorn hjem til den fremtidige forvaltning af strandengene i den danske del af Vadehavet. Resultaterne sammenskrives i en rapport, som forventes færdig til foråret 2020.

Følgende danskere deltog i workshoppen: Karsten Laursen, Aarhus Universitet (mødeleder), Morten Bentzon Hansen, Miljøstyrelsen Syd; Conny Brandt, Tønder Kommune; Mette K. Due, Esbjerg Kommune, Peter Witt, Varde Kommune; Ole Thorup, Amphi Consult og John Frikke, Nationalpark Vadehavet.

 John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø