Nationalpark Vadehavets nye bestyrelse er udpeget

07-02-2019

Formanden fortsætter sit gode arbejde.

Janne Liburd

Det bliver Janne Liburd, som genindtager posten som formand for Danmarks største nationalpark. Janne Liburd overtog i 2015 formandsposten og har siden været en markant person i vadehavsområdet, både nationalt og internationalt. Janne Liburd har sammen med den afgåede bestyrelse været med til at udvikle nationalparken, herunder blandt andet en strategi, en kommunikationsplan og senest den nye nationalparkplan, og hun ser frem til samarbejdet om at indfri målsætningerne i den nye nationalparkplan med den nyudpegede bestyrelse.

Sammen med otte nye og syv genvalgte bestyrelsesmedlemmer, skal Janne Liburd de næste fire år videreudvikle Nationalpark Vadehavet i henhold til den netop reviderede Nationalparkplan.

Efter miljøministerens udpegning ser bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet sådan ud:

 • Janne Liburd, formand (genvalg)
 • Preben Friis-Hauge (V), Varde Kommune (genvalg)
 • Bo Jessen (V), Tønder Kommune (genvalg)
 • May-Britt Andrea Andersen (C), Esbjerg Kommune (genvalg)
 • Marius Nielsen (V), Fanø Kommune (genvalg)
 • Inger Jensen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Birgitte Looff Schmidt, Friluftsrådet
 • Esther Hoftijzer, Landbrug & Fødevarer
 • Marco Brodde, Dansk Ornitologisk Forening (genvalg)
 • Jan Holm, Danmarks Jægerforbund
 • Simon Simonsen, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Kresten Hansen, Digelagene
 • Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen (genvalg)

Bestyrelsen suppleres med to repræsentanter fra nationalparkrådet, når rådet har konstitueret sig og indstillet medlemmer til bestyrelsen.

Læs også Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse via dette link.

For yderligere oplysninger kontakt sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen.