Benyttelse og beskyttelse

30-01-2019

Vores gæster kommer fra hele verden og vi får flere turister.

mennesker på vaden nationalpark vadehavet

Hvordan får vi benyttelse og beskyttelse til at forenes? Det arbejdes der på at beskrive både lokalt, nationalt og internationalt. I takt med at verden bliver 'mindre' øges antallet af turister i Danmark og også i Nationalpark Vadehavet. Vi ser i dag turister fra hele verden, hvor vi tidligere primært havde besøg fra vores nabolande. Dette er naturligvis positivt, men der giver os også en opgave med at skabe en balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Nationalpark Vadehavet er både Ramsar- og fuglebeskyttelsesområde samt natur- og vildtreservat og senest udpeget som Verdensarvsområde i 2014. Særligt sidstnævnte har øget antallet af besøgende i området. Nationalparken har, på grund af det øgede antal gæster, arbejdet på at udvikle 'codes of conduct', som er et sæt retningslinjer for hvordan man færdes i Nationalpark Vadehavet, så man kan besøge området uden at forstyrre eller ødelægge området.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) har netop udgivet en rapport der beskriver turisme i beskyttede områder. Den 136 sider lange rapport beskriver blandt andet bæredygtig turisme, påvirkningen af de beskyttede områder, hvordan man reagerer på, håndterer og forvalter turisme og hvordan fremtiden ser ud for beskyttede områder. Konklusionen er, at turisme i beskyttede områder kan få konsekvenser og at det derfor bør være et opmærksomhedspunkt og et emne som generer debat og en deraf følgende fælles holdning til beskyttelse og benyttelse.

Du kan læse hele IUCN's rapport ved at klikke her..

Vil du vide mere om bæredygtig turisme, så kan du finde information på siden om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling samt i Janne Liburd og Deborah Edwards' bog; Collaboration for Sustainable Tourism Development.

Du kan læse vores faglige rapport vedr. Code of conduct via dette link.

Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26