Søg tilskud til lokale projekter og arrangementer

10-01-2019

Vil du være med til at udbrede kendskabet til nationalparken og bruge den aktivt i et arrangement?

bålhytte, tønnisgård, nationalpark vadehavet
"Vild mad" i bålhytte. Foto: Naturcenter Tønnisgård

Har du et spændende projekt?

Har du lyst til at forbedre mulighederne for friluftsliv eller forbedre naturen i nationalparken?

Eller har du lyst til at udvikle en ny event i nationalparken?

Så kan du søge om støtte i vores ansøgningspulje, som åbner for ansøgninger den 15. januar.

Der er særligt fokus på naturen og friluftslivet, når Nationalpark Vadehavet igen i 2019 har afsat midler til at støtte projekter og arrangementer, som beboere, organisationer, lokale grupper m.v. i vadehavsområdet ønsker at gennemføre.

Støttemidlerne i 2019 afsættes i én pulje her i foråret. Ansøgningsrunden åbner den 15. januar med ansøgningsfrist den 15. marts.

I tilskudspuljen er der afsat i alt 75.000 kr., og der kan gives et tilskud på max. 10.000 kr. til fire typer af formål:

 • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken.
 • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken og em-net skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen.
 • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet.
 • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken.

Sådan søger man

For tilskudspuljen gælder, at man godt kan søge tilskud om projekter, som først gennemføres i 2020.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne og hvordan man søger om støtte til lokale projekter eller arrangementer. På siden finder du også det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning. Som inspiration kan du se eksempler på projekter m.v., som tidligere har modtaget tilskud fra Nationalpark Vadehavet.

Bemærk, at der kun er én ansøgningsrunde i år, og at ansøgningsfristen er 15. marts 2019. Du kan forvente svar på din ansøgning ultimo april.

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte projektkonsulent Sara Lindholt på tlf. 72 54 36 81 eller mail: .

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2018:

 • Naturcenter Tønnisgård har fået 10.000 kr. til bord/bænksæt i grillhytte
 • Foreningen Mandøhuset har fået 3.500 kr. til reception ved et arrangement, der markerer 75-årsdagen for nedskydning af et Halifax-fly
 • Sønderho Havn Støtteforening har fået 2.000 kr. til afholdelse af informationsmøder
 • Farup Landsbyfælled har fået 10.000 kr. til materialer til en shelter
 • Natur & Kultur i Ho har fået 9.611 kr. til materialer til en shelter
 • Vadehavets Bådklubber har fået 2.000 kr. til netværksmøder, der skal revitalisere netværket
 • Foreningen Skøgum har fået 2.000 til forplejning og annoncering af søsætningen af turbåden Martha
 • FanøPlus har fået 4.000 kr. til at afprøve en Pop-Up Højskole
 • Sneum-Tjæreborg Lokalråd har fået 10.000 kr. til en shelter
 • Foreningen Fanø Østersfestival har fået tilsagn om 10.000 kr. til annoncering af arrangementet.
 • En privat lodsejer på Mandø har fået tilsagn om 10.000 kr. til naturprojektet Hegning af forland, Mandø.
 • Støtteforeningen for Specialcenter Rabu har fået tilsagn om 10.000 kr. til at udvikle Ture til Nationalpark Vadehavet for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
 • En privat lodsejer i Højer har fået tilsagn om 10.000 kr. til bygning af en shelter.
 • Blåvandshuk udviklingsråd har fået tilsagn om 6.750 kr. til at arrangere Ture for børnehavebørn til Skallingen.
 • Hjerting Kanelaug har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Bynært Vadehav, hvor der etableres en grejbank