Marco Brodde bliver rådgiver for international vadehavs-bestyrelse

04-07-2019

Danmark får en ekstra stemme i Wadden Sea Board, idet de danske grønne organisationer nu får en plads på linje med kolleger fra Tyskland og Holland.

Marco Brodde, der sidder i Nationalpark Vadehavets bestyrelse på vegne af Dansk Ornitologisk Forening, er blevet tildelt en observatørpost i Wadden Sea Board. Foto: NPV

 

Den danske delegation i den fælles bestyrelse for det dansk-tysk-hollandske vadehavssamarbejde er blevet styrket, idet Marco Brodde fra Fanø er blevet tildelt en observatørpost på vegne af de grønne organisationer i Danmark. Dermed kommer han til at sidde med ved bordet, når vadehavsbestyrelsen, Wadden Sea Board (WSB), holder sine møder, hvor han vil kunne optræde på lige fod med tilsvarende NGO-repræsentanter fra Tyskland og fra Holland.

Marco Brodde er til daglig er naturvejleder på Fanø. Han er også aktiv i Dansk Ornitologisk Forening, og sidder som foreningens repræsentant i Nationalpark Vadehavets bestyrelse. Han har igennem mange år været dybt engageret i Vadehavet og glæder sig til opgaven med at skulle rådgive WSB

"Det er meget spændende at træde ind som rådgiver omkring det bord, hvor de store spørgsmål drøftes. Vadehavet har i 25 år fyldt meget af min tid, og især det internationale samarbejde er jo afgørende for Vadehavets fremtid", siger Marco Brodde

I fjor var han en af flere fra forskellige grønne organisationer, som kommenterede det danske politiske engagement i det trilaterale Vadehavssamarbejde, som de gerne så være større.

”Jeg vil som grøn, dansk rådgiver gerne være med til at sætte det internationale samarbejde mere på dagsordenen herhjemme”, lyder det fra Marco Brodde.

Formand for Nationalpark Vadehavets bestyrelse Janne Liburd udtaler: ”Marco Brodde er den helt rigtige person, til at samle og repræsentere de mange NGO-interesser i Danmark.”

Hun glæder sig over at, det er lykkedes at få den danske delegation repræsenteret på ligeværdig vis med en rådgiver fra de grønne organisationer i den trilaterale vadehavsbestyrelse.”

Fakta

Danmark, Tyskland og Holland har i over 40 år samarbejdet om at overvåge og beskytte Vadehavet. De overordnede linjer lægges, når ministre fra de tre lande hvert tredje år mødes. Wadden Sea Board er det styrende organ for samarbejdsaftalen, og bestyrelsen kører og fører tilsyn med arbejdet omkring samarbejdsaftalen imellem de ministerielle rådsmøder. Bestyrelsen udnævner arbejdsgrupper til at udarbejde og gennemføre specifikke opgaver, planer og projekter, og i det daglige udføres arbejdet af et fælles vadehavssekretariat, som er placeret i Wilhelmshaven i Tyskland.

De danske repræsentanter i Wadden Sea Board udgøres af: kontorcheferne Anne-Marie Vægter Rasmussen og Martin Petersen fra Miljøstyrelsen, miljøchef Christina Egsvang Føns fra Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavets formand Janne Liburd. Desuden har nationalparkens næstformand, Preben Friis-Hauge, Varde, en observatørpost i boardet, fordi han er formand for Wadden Sea Forum, et uafhængigt organ for forskellige aktører, som beskæftiger sig med Vadehavet.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20