Ny medarbejder i Nationalpark Vadehavet

27-06-2019

Helle Eckmann tiltræder i begyndelsen af august som ny økonomi- og administrativ medarbejder i nationalpark-sekretariatet.

Foto at ny medarbejder Nationalpark Vadehavet
Helle Eckmann, privatfoto

Sekretariatet i Nationalpark Vadehavet siger hermed velkommen til Helle Eckmann, som bliver vores nye økonomi- og administrative medarbejder fra begyndelsen af august. Helle Eckmann er valgt i et tæt felt af kompetente kandidater, hvor netop hendes baggrund som cand.agro. og erfaringer fra bl.a. Energistyrelsen, Tønder Kommune, NIRAS, Lolland-Falster Familiebrug og Ribe Amt giver rigtigt gode forudsætninger for jobfunktionerne.

Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen udtaler:

”Vi glæder os til få Helle om bord til at håndtere økonomi og budgetter, forvaltningsmæssige opgaver, det vil sige vores udbud, tilbud, tilskud, kontrakter med videre, samt sikre projektafrapporteringer i et godt samarbejde med vores gode kolleger og partnere. Hvilket Helles gode humør nok skal bidrage positivt til”.

Konkret betyder det, at konsulenterne på natur, kultur, formidling m.v. afgiver økonomi og administrative opgaver på deres projekter til Helle Eckmann og kan bruge deres tid på de faglige opgaver i stedet. Men det er bestemt muligt, at Helle Eckmann kommer til at indgå med for eksempel fundraising og projektarbejder, hvor og når det nu passer.

Helle Eckmann siger selv om sit jobskifte til nationalparken:

”Jeg glæder mig til at komme tilbage til min faglighed og arbejdet med naturen og kulturlandskabet og alle de andre spændende opgaver, som Nationalpark Vadehavet arbejder med. At der så også er internationale opgaver og en stor berøringsflade gør det jo ikke mindre interessant”.

Med ansættelsen af Helle Eckmann er sekretariatet igen oppe på syv medarbejdere. 

Peter Saabye Simonsen, sekretariatsleder

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26