Børn fra Fanø Skole passer på sjældne terner

02-05-2019

Siden februar har børnene i 2. og 3. klasserne på Fanø Skole haft kystfugle og terner på skoleskemaet.

Ternerne sættes op på Fanø Nordspids. Fotos: John Frikke (se flere nedenfor)

De er nemlig blevet en del af Nationalpark Vadehavets kystfugleprojekt på dén måde, at de via den lokale naturvejleder, Marco Brodde, blev bedt om at hjælpe os med at producere såkaldte ”lokketerner” til de indhegninger til ynglende strand- og kystfugle, som i samarbejde med bl.a. Fanø Kommune er etableret på Fanø. Det faldt åbenbart i god jord hos børnene, og de har nu fremstillet omkring 80 hjemmelavede lokketerner – af ”model dværgterne” - til projektet. Det er terne-efterligninger lavet ud af træklodser, som deres sløjdlærer havde forberedt til formålet. I mange timer har børnene filet, slebet og malet på ternerne, og resultatet er blevet rigtig godt!

Forslaget blev også taget godt imod af klassernes lærere, for de var straks med på også at integrere arbejdet med og for den sjældne dværgterne i andre fag. Derfor er der også blevet tegnet og malet smukke portrætter af de vævre kystfugle, ligesom der er blevet skrevet digte om de langdistance-trækkende kystfugle, som hvert forår opsøger Fanøs strande for at yngle. Og fortællingerne er mange og gode, for bestanden af de små fugle er truet og de yngler på stranden, hvor vi mennesker også kan lide at komme. Og så tilbringer de vinteren helt nede langs Vestafrikas kyster og er elegante og smukke flyvere.

Det konkrete arbejde med lokketernerne resulterede i, at vi den 29. april kunne lave en udsætning af de mange fine træterner, der med deres størrelse, form og farvemæssige udtryk skal være ’lokkeduer’ for de levende artsfæller, som nu her i foråret søger efter egnede områder at yngle. Dværgternerne yngler, lige som de andre strandfugle – f.eks. havterner, stor præstekrave og hvidbrystet præstekave – på jorden og er afhængige af sandområder med fred og ro og gode fødeforhold i nærheden.

Næsen 80 friske børn gik i gåsegang for at forstyrre mindst muligt og for ikke at træde på eventuelle, tidlige reder af jordrugende fugle på Fanø Nordspids. Ved hegnet fik de lov at sætte hver deres træ-terne ud og få forklaringen om, at deres terner i den kommende tid kan gøre en forskel i forhold til at få så mange dværgterner til at yngle inde i det menneske- ræve- og kreatursikre hegn som muligt.

Missionen blev kronet med, at DR lavede optagelser til TV-Avisen, og med at nationalparken gav læskedrik og müslibarer til de flittige junior-naturforvaltere.

 

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø