Everten Rebekka af Fanø bruges som uddannelsesplatform

14-05-2019

Fanø Skole introducerede i 2018 et nyt valgfag

Klassen for Maritimt valgfag 2018

"Maritim" var i 2018 for første gang på Fanø Skoles liste over valgfag. Og valgfaget blev så stor en succes, at man i skoleåret 2019-2020 har valgt at tilbyde faget igen. Fanø Skole indgår i den forbindelse i et samarbejde med Everten "Rebekka af Fanø", som er en evert fra 1921.

"Rebekka" ejes og sejles af en forening, hvis formål er at vedligeholde og bevare Rebekka, som er Danmarks eneste tilbageværende sejlende evert, for derigemmen at formidle den tilhørende regionale og maritime kulturhisotir og give en helt unik adgang til Nationalpark Vadehavets enestående og storslåede natur. Foreningen Everten Rebekka af Fanø er i øvrigt en af Nationalpark Vadehavets partnere.

Eleverne på Fanø skole gennemgår en lang række øvelser og ture:

  • Sø-sikkerhedskursus, mønstring efter båd-, brand- og mand over bord ruller
  • Mand-over-bord manøvrer
  • Rebekkas rig og udrustning, knob, stik og splejsning, kalfatring og små vedligeholdelsesprojekter
  • Kompasset og farvandsafmærkning – søkortets indhold
  • Motorkendskab
  • Øvelsessejladser
  • Tur til Langli
  • Mulighed for at deltage i onsdagssejladser
  • Hjælpe til med afrigning af Rebekka (frivilligt)
  • Fanøs søfartshistorie

Der vil til slut være mulighed for at gå op til den praktiske prøve i Duelighedsbevis for lystsejlere.

Formået med forløbet er at give eleverne et kendskab til Fanøs maritime kulturarv, at give dem en forsmag på et maritimt karriereforløb og at færdes sikkert og vant i og ved Vadehavet. 

Forløbet i 2018 blev gennemført med stort engagement fra de frivillige undervisere, Fanø Skole og med støtte fra Falck Safety Services og J.L. Fonden. Kurset blev desuden anerkendt af Fanø Kommune i form af Initiativprisen. 

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Sekretær og frivilligkoordinator
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 34