Islandske ryler gør klar til langfart

15-05-2019

Fra midt i april og frem til slutningen af maj er det virkelig ’vadefugletid’ i Vadehavet, og her i første halvdel af maj topper antallet af bl.a. de islandske ryler.

De islandske ryler kan i maj ses i store flokke flere steder i Vadehavet. Foto: John Frikke ©

To bestande af den arktiske ynglefugl optræder nemlig i Vadehavet lige nu, og de smukke fugle i deres yngledragter kan ses i tusindtal, hvad enten de ved lavvande har travlt med at æde små muslinger på havets bund eller de er samlet under højvande for at raste, fordøje og vente på at det ved faldende vand atter bliver spisetid.

De Islandsk Ryler yngler så langt borte som i højarktisk Canada/Grønland og Sibirien, og overvintrer i henholdsvis i Vesteuropa og Vest- og Sydvestafrika. En væsentlig del af fuglene fra de to flyway-bestande optræder i det danske Vadehav, og som helhed er Vadehavet artens vigtigste rasteplads.

Fra februar-marts vender de Grønlandsk-Canadiske yngleugle tilbage fra De Britiske Øer, og herfra starter trækket mod ynglepladserne i første halvdel af maj. Samtidig ses et stort træk af sibirske ynglefugle fra Afrika, som bliver i 2-3 uger, inden de trækker til yngleområderne i slutningen af maj og begyndelsen af juni. De grønlandsk/canadiske fugleflyver via Island eller Nordnorge og ankommer til ynglepladserne omkring 1. juni, mens de sibirske fugle ankommer til tundraen i midten af juni.

Alle fuglene opbygger fedtdepoter i Vadehavet, før trækket til yngleområderne, som ofte er snedækkede, når fuglene ankommer. Fødesøgningen foregår i tætte flokke, som ofte tæller hundreder og undertiden tusinder af individer. Islandsk Ryle har specialiseret sig i at tage små muslinger, som sluges hele, og kun i kraft af Vadehavets store rigdom på føde og byttedyr kan de islandske ryler tage så meget på, at de kan klare det lange og strabadserende træk.

Lige nu ses de islandske ryler bl.a. langs Rømødæmningen, hvor de søger føden ved faldende og stigende vand.

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø