Hjerting Kanelaug i verdensklasse

26-03-2019

Klinkbådstraditioner bliver måske immateriel kulturarv

Kapsejlads i Hjerting Kaner
Fotos: Hjerting Kanelaug; "Kapsejlads", "Børn der oplæres" samt "Kanen Grønært"

En flok ihærdige klinkbådsentusiaster gik i 2015 sammen, for at få UNESCOs anerendelse af deres arbejde med at varetage den levende kulturarv omkring de klinkbyggede både i norden. Det er ”Forbundet Kysten” i Norge, som har været primus motor i arbejdet, men også vores partner, Hjerting Kanelaug, har været med i arbejdet om at udarbejde ansøgningen til UNESCO, for at blive optaget på listen over immateriel kulturarv.

Det har været et stort arbejde at finde bådebyggere, museer, foreninger, institutioner mv, som var villige til at understøtte arbejdet med ansøgningen, men også det at komme i de respektive landes fortegnelser over immateriel kulturarv tog tid. Nu er de nordiske klinkbådstraditioner repræsenteret på det Kongelige Biblioteks hjemmeside og dermed et skridt tættere på optagelse på listen.Børn laver kaner

Et ”stempel” fra UNESCO vil ikke bare sætte ord på det, der rent faktisk allerede gøres i entusiasternes daglige arbejde med bådene, det giver også idéer til nye tiltag, som styrker interessen i sejladsen, i håndværkene, i bådene mv. Derfor er en udnævnelse en vigtig faktor for at bevare og videreformidle traditionerne i forbindelse med at bygge bådene, men også vedligeholdelse af dem og sejlads i dem er vigtig viden at bevare og videreformidle.

Norge, Sverige, Island, Finland, Åland, Danmark og Færøerne er med i ansøgningen, som er den første fællesnordiske ansøgning vedrørende immateriel kulturarv. Ansøgningen indleveres efter planen ultimo marts 2020, og så går der yderligere et års tid, før vi ved, om de nordiske klinkbådstraditioner kommer på listen. Vores partner, Hjerting Kanelaug, som er med på den danske liste, ser frem til tilbagemeldingen fra UNESCO.

Historien bag Hjerting Kanelaug.
Et stykke væsentlig kulturhistorie var på vej til at forsvinde. De smukke Hjerting kaner, som huskes af mange som de fine klinkebyggede træjoller, som lå spredt ved Hjerting strand i stort antal, var stort set væk. Og i 2011 lå der kun en enkelt sejldygtig Hjerting Kane tilbage ud for Cafe Stryens. Det fik en lille gruppe entusiater til at agere og i marts 2011 blev Hjerting Kanelaug stiftet. Formålet med foreningen er primært at bygge nye Hjerting Kaner og naturligvis at vedligeholde disse samt et antal bevaringsværdige gamle Kaner, så man igen kan opleve Hjerting Kanerne, som helt frem til 1980'erne var stærkt repræsenteret i Ho bugt. Du kan læse mere om Hjerting Kanelaug på deres hjemmeside.

Grønært Hjerting Kanelaug