Turisterne er vilde med Ho og Skallingens natur

26-11-2019

Nationalpark Vadehavet og Dansk Kyst og Naturturisme gennemførte i juli og august en omfattende spørgeskemaundersøgelse af sommerturisternes tilfredshed med en række forhold ved Ho og Skallingen.

Foto fra Skallingen: John Frikke

I alt 300 turister har svaret på spørgsmålene på enten dansk, tysk, norsk, svensk eller engelsk.  Resultatet af undersøgelsen er lige kommet fra analysefirmaet og kan sammenlignes med tilsvarende undersøgelser gennemført på Rømø, Fanø, Mandø og Ribe samt i en række steder i det øvrige Danmark.

Undersøgelsen viser, at turisterne gennemsnitligt er nøjagtigt lige så tilfredse, som turisterne er i det øvrige Danmark, nemlig 4,6 på en skala fra 1 (lavt) til 5. Ser man på det, turisterne især er tilfredse med, så er det naturen og særlige naturområder fx nationalparker, som scorer den absolutte topkarakter 5,0, hvilket er højere end landsgennemsnittet.

”Det er er rigtig dejligt, men for os, der bor her, er det ikke så overraskende. Vi ved, at turisterne kommer på grund af naturen og strandene”, siger Anne-Marie Slaikjær, formand for Blåvandshuk Udviklingsråd, og fortsætter:

”Vestkysten med sine unikke strande og klitter har i årtier tiltrukket millioner af børnefamilier og par uden børn. Men Skallingen og Ho tilbyder også vadehav med verdensarv og nationalpark, som turisterne også værdsætter til topkarakterer”.

Venlig lokalbefolkning – og et rent og pænt område

Værd at bemærke er også turisternes høje tilfredshed med den generelle venlighed fra befolkningen, og at området opfattes som pænt og rent. Den vigtigste informationskilde for turister er anbefalinger fra andre, man kender, og der viser undersøgelsen, at atmosfæren og naturen er de absolut primære årsager, når turisterne skal anbefale Ho og Skallingen til andre.

Derimod er turisternes tilfredshed med udvalget af butikker på ikke-tilfredsstillende niveau, og vejret brokker turisterne sig også over, ligesom de savner et større udbud af aktiviteter.

Direktør Claus K. Jensen, Varde Museerne og NaturKultur Varde, konstaterer, at man jo ikke kan gøre så meget ved vejret, og tilføjer:

”Men det er god viden for os at have, at turisterne efterlyser flere aktiviteter, for det kan vi gøre noget ved sammen med vores naturvejledere, museumsfolk og turismevirksomheder. Endelig skal vi måske også være bedre til på forhånd at fortælle turisterne om, hvad vi har af butikker, så forventningerne er bedre afstemt. Så alt i alt giver analysen god viden til os, så vi kan udvikle Ho og Skallingen i den rigtige retning”.

Undersøgelsen giver et godt udgangspunkt for udvikling

Hos Nationalpark Vadehavet, som har finansieret undersøgelsen, siger sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen:

”Undersøgelsen giver os en baseline – et udgangspunkt – som vi kan forholde os til, når vi sammen med Varde Kommune, Naturstyrelsen, Varde Museerne og ildsjælene i Blåvand og Ho skal i gang med at udvikle formidlingen af natur og kulturtilbud med informationssteder, skilte, app osv. Så kan vi måle igen om nogle år og se, om vi på rette vej. Naturen, som turisterne rejser hertil efter, er i verdensklasse og får fortjente topkarakterer, så må vi jo sammen løfte niveauet på de andre ting de kommende år, så vi får en bæredygtig turisme med endnu mere tilfredse gæster i området”.

Undersøgelsen kan hentes via dette link. Du kan også læse undersøgelsen for Ribe, Fanø, Mandø og Rømø.

Skallingen

Fotoet øverst: Skallingen er helt enestående. Her får naturens kræfter – vind og (tide)vand – lov at råde frit. På billedet ses et udsnit af det netværk af loer (tidevandsrender), som præger halvøens indermarsk. Foto: John Frikke

Fotoet ovenfor: Strandengene ved Ho er gode græsningsområder for kreaturer, og samtidig har engene en høj naturkvalitet, som bl.a. fuglene nyder godt. Også de besøgende i området sætter stor pris på denne særlige natur, der indgår i Nationalpark Vadehavet. Foto: Red Star

 

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø